Webinar

Timing
14h00 - 17h00
Online
Webinar

Live webinar: 6 jaar GDPR

Zes jaar geleden werd de AVG van toepassing.Ondertussen heeft niemand stil gezeten. Maar wat waren de meest interessante ontwikkelingen als we terugkijken naar 2023? En aan wat mogen we ons nog verwachten in de komende jaren? 

Wat leert ons de praktijk op het vlak van preventie, risicomanagement en probleemoplossing? En wat is de invloed van de nieuwe digitale regelgeving in Europa?

Meer informatie en inschrijven via deze link

 

Timing
12:00 - 14:00
Online
Webinar

Live webinar AI en IP: Succesvol de IP valkuilen van AI omzeilen

Kunstmatige intelligentie brengt enorm brede mogelijkheden met zich mee, maar houdt ook gevaren in. In dit webinar focussen we op de voordelen en gevaren van AI wat betreft het intellectuele eigendomsrecht. We bespreken als achtergrond zowel de technologie zelf als het wetgevend kader ervan in de EU en de rest van de wereld – inclusief de gloednieuwe AI Act.

We bekijken dan de verschillende aspecten van de combinatie AI en IP: hoe kunnen AI-resultaten beschermd worden met intellectuele rechten? Hoe kunnen AI-systemen beschermd worden, en de data die gebruikt wordt om ze te trainen? Wanneer maken AI-resultaten of AI-systemen inbreuk op intellectuele rechten?

Sprekers: Bernd Fiten & Silke Fiers

Meer informatie en registratie

Timing
15-17u
Online
Webinar

Webinar Crypto-assets: een stand van zaken

Voor deze webinar geeft dr. Niels Vandezande een overzicht van de huidige stand van zaken en blikt hij ook vooruit naar het jaar 2024, het jaar waar er toch heel wat wijzigingen zullen in voege treden. In 2024 zullen er immers vooreerst nieuwe regels van toepassing worden, gezien de nieuwe EU-regelgeving voor uitgevers van crypto-activa en aanbieders van cryptodiensten – de Markten in Crypto-Activa Verordening (MiCAR). Tevens zal er informatie moeten verstrekt worden bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa (Crypto Travel Rule). De webinar is in het Nederlands.

Inschrijven kan via de website van Legal Learning.

Timing
12:30 - 14:30
Online
Webinar

GDPR: tijd voor maturiteit

Tijdens de Juristendagen spreken Geert Somers en Bernd Fiten over gegevensbescherming in het seminar 'GDPR: tijd voor maturiteit'.

Voor meer informatie en registratie klikt u hier

Timing
12:30 - 14:30
Online
Webinar

Crypto-activa en blockchain juridisch bekeken

Op 20 april 2021 verzorgt Niels Vandezande voor het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel een permanente vorming over crypto-activa en blockchain.

Hierbij zal worden gekeken naar de toepassing van bestaande juridische kaders en het toekomstig recht. Daarnaast wordt in dit seminarie de blockchain-technologie toegelicht, alsook de mogelijke toepassingen ervan binnen verschillende sectoren.

Lees hier verder voor meer informatie en registratie. 

Timing
13:30 - 17:30
Online
Webinar

3 jaar GDPR: update

Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing werd.

Net als voorgaande jaren is het tijd om een voorlopige analyse te maken van de meest opvallende handhavingsacties van toezichthouders in het afgelopen jaar, en te voorspellen wat organisaties in 2021 kunnen verwachten op het gebied van gegevensbescherming en GDPR.

Dit webinar zal worden gegeven door Geert Somers en Bernd Fiten en zal in het Nederlands plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie en de registratie.

Timing
20:00 - 22:00
Online
Webinar

GDPR webinar voor orthopedagogen in samenwerking met de VVO

Op 25 februari 2021 geven Geert Somers en Bernd Fiten een webinar over GDPR binnen de orthopedagogische praktijk. Voor inschrijvingen en meer informatie, neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO).

Timing
16:30 - 17:30
Webinar

Webinar: Schrems II-arrest: status en consequenties

In juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan in de zaak Schrems II, waardoor de overdracht van persoonsgegevens op grond van Privacy Shield onwettig is geworden. Bovendien stelt het Hof strengere eisen aan de overdracht van persoonsgegevens op basis van Standard Contractual Clauses (SCCs).

Tijdens dit interactieve webinar zal Hans Graux toelichting geven bij het Schrems II-arrest, de gevolgen voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de VS, de huidige stand van zaken en een vooruitblik op de toekomst. 

Het webinar wordt gehouden in het Engels. Meer informatie en registratie vindt u via deze link

Timing
12:00 - 14:00
Webinar

Webinar GDPR: beveiliging en private rechtshandhaving

Op 17 december 2020 wordt via advocaat.be het GDPR: beveiliging en private rechtshandhaving georganiseerd. Lynn Pype treedt op als spreker en Bernd Fiten zal de webinar modereren. 

Voor meer informatie en registratie leest u hier verder.