Webinar

Timing
12h00
Webinar

Webinar | De nieuwe cybersecuritywet van België: wat betekent dit voor u?

Op 3 mei 2019 werd de eerste overkoepelende cybersecuritywet van België (genaamd de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet of NIS-wet) gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe wet bevat belangrijke cyberbeveiligingsverplichtingen voor een hele reeks belangrijke economische en maatschappelijke belanghebbenden.

De impact van de nieuwe wet moet niet worden onderschat: er moeten nieuwe preventieve maatregelen worden genomen, er moet rekening gehouden worden met een speciaal meldingsmechanisme voor incidenten en alle organisaties moeten een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanwijzen. De parallel met de informatiebeveiligingsverplichtingen in de AVG is snel gemaakt, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen beide juridische instrumenten.

Webinar

Gezien het belang van deze wetgeving nodigen Timelex advocaten Edwin Jacobs en Ruben Roex u graag uit voor een webinar. Dit online seminar behandelt de volgende onderwerpen:

 • Op welke organisaties is de NIS-wet gericht?
 • Welke maatregelen moeten organisaties nemen om aan de wet te voldoen?
 • Wanneer, hoe en aan wie moeten incidenten worden gemeld?
 • Met welke aspecten van gegevensbescherming moet rekening worden gehouden?
 • Wat zijn de risico’s van het niet-naleven van de wet, en wie is bevoegd om de verplichtingen na te komen?\

Het online seminar vindt plaats op maandag 23 september 2019 van 12.00 tot 14.00 uur, met aan het einde een mogelijkheid voor een Q & A.

Zowel het materiaal als het seminar zelf zal in het Nederlands zijn. 

Inschrijven

Inschrijven voor dit webinar is mogelijk via deze link.

Timing
12h00
online
Webinar

Webinar: Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Niels Vandezande, juridisch consulent bij Timelex, licht op 9 mei een aantal juridische aspecten omtrent smart contracten en blockchain toe tijdens een webinar voor MD seminars.

Het webinar zal in het Nederlands gehouden worden.

Meer informatie »

Timing
12h00
Webinar

Webinar: Actualia recht en internet

Onze maatschappij digitaliseert aan een snel tempo. E-commerce, mobiele applicaties en sociale netwerken beheersen ons dagelijks leven.

Advocaten en juristen worden steeds meer geconfronteerd met de juridische problemen die deze digitalisering met zich meebrengen. Ransomware, verkoop op afstand, privacy & vrije meningsuiting op sociale media en digitale bewijsmiddelen maken een steeds groter deel uit van de rechtspraktijk.

De tijd dat het internetrecht het ongereglementeerde wilde westen was is reeds lang voorbij. Het probleem is echter dat de wetgeving rond internetrecht erg verspreid staat zodat het moeilijk is om het bos door de datastromen te zien.

Deze webinar heeft tot doel om de advocaten en praktijkjuristen te begeleiden in deze gevarieerde materie. De spreker is Timelex advocaat Ruben Roex.

Inhoud

 • Aansprakelijkheid op internet
 • Audiovisueel materiaal op internet
 • Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand
 • Elektronisch betalen
 • Reclame online
 • Vrijheid van meningsuiting

Praktische informatie

 • Wanneer: 23 januari 2019, 12:00 - 14:00
 • Prijs: € 115

Meer informatie en inschrijven »

Timing
12h00
Webinar

Webinar: E-privacy, waar staan we?

De Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 (de e-privacy richtlijn), werd in België omgezet in de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie haar eerste ontwerp voor verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (e-privacy verordening).

Op heden is de Europese besluitvorming omtrent de e-privacy verordening nog steeds niet afgerond.

Tijdens dit webinar geeft Hans Graux een praktijkgerichte roundup over heersende wet- en regelgeving inzake e-privacy, alsook een overzicht van de impact van de toekomstige e-privacy verordering.

Inhoud

1. De E-privacy richtlijn en de wet elektronische communicatie:

 • Principes
 • Praktische uitwerking
 • Belangrijkste rechtspraak

2. De toekomstige E-privacy verordening:

 • Algemene visie
 • Vernieuwing en struikelblokken
 • “smart changes” naar de toekomst toe, met of zonder de nieuwe E-privacy verordening

3. Vraagstelling en beantwoording

Praktische informatie

 • Wanneer: 20 februari 2019, 12:00 - 14:00
 • Prijs: € 115

Meer informatie en inschrijven »

Timing
12u00 - 14u00
Online
Webinar

E-money, elektronisch geld, virtuele munten, een digitale munteenheid, cryptocurrencies, Bitcoins …

Steeds vaker duiken deze termen op, ook in de juridische wereld. Recent nog oordeelde de fiscale rulingdienst dat meerwaarde op Bitcoins belastbaar kan zijn, hetzij als beroepsinkomen, hetzij als divers inkomen. Volgens rechtspraak en rechtsleer kunnen Bitcoins in beslag genomen worden aangezien het gaat om een vermogensbestanddeel.

Maar wat is dat virtueel geld eigenlijk?

En hoewel een écht juridisch kader momenteel ontbreekt: wat zijn de toepassingsmogelijkheden?

Tijdens deze webinar bekijken we Bitcoins en virtueel geld vanuit enkele concrete invalshoeken: betalingsdiensten, antiwitwaswetgeving en financiële instrumenten.

Inschrijven