Onze Blog

Generatieve AI
Privacy & gegevensbescherming

Er is nog veel rechtsonzekerheid over de input en output van AI en - in het bijzonder – in verhouding tot het auteursrecht. In dit artikel behandelen we twee class actions uit de VS over de toepasselijkheid van bestaande wettelijke voorschriften op generatieve AI.

Het vernieuwde verbintenisrecht
Privacy & gegevensbescherming

Vanaf 1 januari 2023 zal het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing zijn. Benieuwd naar de impact van deze (nieuwe) regels op IT-contracten, die vanaf dan worden gesloten? We lichten de 7 belangrijke wijzigingen op IT-contracten toe.

Rightso
Privacy & gegevensbescherming

Lees meer over de nieuwe GDPR-tool van Timelex: Rightso.

The American Data Privacy and Protection Act
Privacy & gegevensbescherming

De VS is één van de weinige geïndustrialiseerde landen ter wereld die niet over één nationale privacywet beschikken. In plaats daarvan is er een lappendeken van verschillende federale wetten die de privacy van gegevens regelen. Daarom is de ADPPA, die de steun geniet van beide takken van het Congres en van beide politieke partijen, een langverwacht stuk federale wetgeving dat - als het wordt aangenomen - de eerste allesomvattende privacywet zou zijn die het hele land bestrijkt.

Boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law"
Nieuws & aankondigingen

Timelex presenteert met trots het boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law", als onderdeel van de IEL, een project dat tot doel heeft toegang te verschaffen tot rechtssystemen over de hele wereld door geschikte auteurs te zoeken en hen te helpen bij het schrijven van een boek over het recht van hun land op een bepaald rechtsgebied.

opt-in e-mail marketing
Privacy & gegevensbescherming

In 2021 diende een betrokkene een klacht in bij de GBA omdat hij een direct marketing e-mail had ontvangen van een bedrijf waar hij al sinds twee jaar geen klant meer was. Mocht het bedrijf direct marketing e-mails versturen zonder toestemming aan ex-klanten? We lichten het toe aan u.

Politiek akkoord over de Crypto Travel Rule
Informatietechnologie

In deze blog bekijken we wat er in de loop van de wetgevingsprocedure is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangaande informatie die verstrekt moet worden bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa.

Regulering van de markten voor crypto-activa in de laatste fase
Informatietechnologie

Na het bereiken van een akkoord over de zogenaamde Crypto Travel Rule is er nu ook een akkoord bereikt over de Markets in Crypto-Assets Regulation, of MiCAR. In deze blogpost kijken we naar de wetgevingsprocedure tot nu toe en wat er is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

IT-contracten
Contracten

In dit artikel bespreken we de praktijk van een inspanningsverbintenis, resultaatverbintenis of garantieverbintenis in IT-contracten.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.