Onze Blog

European Health Data Spaces
E-health

Ontdek de nieuwste doorbraken in de Europese wetgeving voor gezondheidsgegevens, die de toekomst van de toegang tot en het gebruik van elektronische gezondheidsinformatie binnen de EU vormgeven, met inzichten over verplichte etikettering voor wellness-apps, het recht om af te zien van het gebruik van secundaire gegevens, duidelijkere definities van gegevenshouders, handhavingsboetes en implementatietijdlijnen.

European Cyber Resilience Act
Cybersecurity

De Europese Cyber Resilience Act (CRA), die samen met de AI-wet is aangenomen, is gericht op het vaststellen van cyberbeveiligingsnormen voor producten met digitale elementen (PDE's) in verschillende sectoren, waarbij conformiteitsbeoordelingen en procedures voor kwetsbaarheidsbeheer vereist zijn. De bepalingen zullen in 2024 van kracht worden, wat organisaties ertoe aanzet om voorbereidende maatregelen te treffen voor naleving.

Synthetische data
Artificial Intelligence (AI)

Synthetische data zijn kunstmatig gegenereerde gegevens die eigenschappen van echte data nabootsen. Ze worden gebruikt voor machine learning-training en softwaretesten, vaak om privacybeperkingen te omzeilen. Hoewel handig, roepen synthetische data ook ethische en juridische vragen op, vooral met betrekking tot privacy.

NIS2
Cybersecurity

Hoe kan u zich voorbereiden op de nieuwe regels en verplichtingen van NIS2? Lees praktische tips voor de toepassing voor uw organisatie.

Faillissement van SaaS aanbieders
Contracten

De verschillende vormen van cloud computing, en in het bijzonder SaaS, zijn het afgelopen decennium doorgebroken als betrouwbare diensten voor de aanlevering van bedrijfskritische software. Maar wat gebeurt er bij faillissement van een aanbieder?

Pieter Gryffroy promoted to Partner
Nieuws & aankondigingen

Met groot genoegen kondigt Timelex de benoeming van Pieter Gryffroy tot vennoot aan.

Het vernieuwde verbintenisrecht
Contracten

Vanaf 1 januari 2023 werd het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing. Benieuwd naar de impact van deze (nieuwe) regels op IT-contracten, die vanaf dan worden gesloten? We lichten de 7 belangrijke wijzigingen op IT-contracten toe.

MiCAR
Informatietechnologie

Nadat in juni 2022 een compromis over MiCAR bereikt was, bleek het vertalen in alle officiële talen van de EU een uitdaging. Er ging een tijd overheen tot er gestemd kon worden. Op 20 april 2023 is er eindelijk gestemd en is MiCAR goedgekeurd. We vertellen je er meer over in dit blog.

ChatGPT
Intellectuele eigendom

De lancering van ChatGPT heeft tot veel juridische bedenkingen geleid. Wat is de juridische status van de antwoorden van GPT en welke rol speelt het auteursrecht in het generen van data en antwoorden? U leest er meer over in dit blog.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.