Onze Blog

facebook like
Privacy & gegevensbescherming

Gebruikt u een van de Facebook-plugins, zoals de 'Vind ik leuk'-knop, op uw website? Dan bent u misschien een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook. Dit vloeit voort uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ-EU") in het arrest Fashion ID (C-40/17).

google
Privacy & gegevensbescherming

Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat Google het recht om te worden vergeten niet wereldwijd hoeft toe te passen.

GDPR boetes
Privacy & gegevensbescherming

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde interessante beslissingen op haar website van zaken waarin er geen geldboete maar een corrigerende maatregel werd opgelegd, zoals een berisping, een waarschuwing of een bevel. 

archief
Privacy & gegevensbescherming

De Deense toezichthoudende autoriteit stelt een boete voor van 1,5 miljoen DKK (ongeveer € 200.000) aan een Deense meubelfabrikant (IDDesign) voor het niet naleven van de verplichtingen inzake bewaartermijnen van persoonsgegevens.

British Airways
Privacy & gegevensbescherming

De Britse toezichthoudende autoriteit, de British Information Commissioner’s Office (ICO), liet weten van plan te zijn om een GDPR boete op te leggen van £ 183 miljoen (omgerekend € 243,47 miljoen) aan British Airways.

security
Privacy & gegevensbescherming

In november 2017 trad de nieuwe 'Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid' in werking. Deze wet is onlangs gewijzigd.

1 jaar gdpr
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing. Deze maand zijn we één jaar verder en maken we een balans op van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten doorheen de EU.

email
Privacy & gegevensbescherming

De verklaring door de nieuwe voorzitter van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dat er in 2019 een tandje zal worden bijgestoken om de naleving van de GDPR te verzekeren is ondertussen kracht bijgezet door het opleggen van de eerste GDPR boete in België.

Laptop
Privacy & gegevensbescherming

Met recent gewijzigde wetgeving over de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer krijgen sommige ondernemingen een helpende hand van de wetgever bij het up-to-date houden van hun klantenbestand.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.