Onze Blog

Cybersec 1
Cybersecurity helpdesk

Netwerk- en informatiesystemen spelen tegenwoordig een essentiële rol in veel organisaties. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dergelijke systemen meer dan ooit het doelwit zijn van cyberaanvallen door hackers en criminelen van over de hele wereld. Hoe kunt u zich als organisatie voorbereiden en wat moet u doen als er een cyberaanval plaatsvindt?

Cybersec 2
Cybersecurity helpdesk

If any of your service providers, on which you rely heavily, experiences an outage, the consequences will inevitably be felt within your organisation, requiring you to act swiftly, decisively and correctly.

Cybersec 3
Cybersecurity helpdesk

Wanneer zich een cybersecurity incident voordoet, rusten er op een onderneming over het algemeen meerdere, zwaarwegende meldplichten. Vaak zal een onderneming moeten voldoen aan meerdere wettelijke en contractuele incidentrapporteringsplichten tegelijkertijd en zal het verplicht zijn om eenzelfde incident aan meerdere autoriteiten en/of derden te melden.

Cybersec 4
Cybersecurity helpdesk

Ontdek hoe Timelex u kan helpen uw organisatie te beschermen tegen cybercriminaliteit, hacking en cyberrisico's in het algemeen.

 
citadel
E-government

Timelex advocaat Pieter Gryffroy schreef in het kader van het CITADEL project een bijdrage in het tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (Politeia) met de titel “Co-creatie van overheidsdiensten door burgers, private organisaties en overheid samen: strooit de AVG roet in het eten?”.

facebook like
Privacy & gegevensbescherming

Gebruikt u een van de Facebook-plugins, zoals de 'Vind ik leuk'-knop, op uw website? Dan bent u misschien een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook. Dit vloeit voort uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ-EU") in het arrest Fashion ID (C-40/17).

google
Privacy & gegevensbescherming

Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat Google het recht om te worden vergeten niet wereldwijd hoeft toe te passen.

GDPR boetes
Privacy & gegevensbescherming

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde interessante beslissingen op haar website van zaken waarin er geen geldboete maar een corrigerende maatregel werd opgelegd, zoals een berisping, een waarschuwing of een bevel. 

archief
Privacy & gegevensbescherming

De Deense toezichthoudende autoriteit stelt een boete voor van 1,5 miljoen DKK (ongeveer € 200.000) aan een Deense meubelfabrikant (IDDesign) voor het niet naleven van de verplichtingen inzake bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.