Cookiebeleid

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming hechten wij veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, in dit geval wanneer we cookies op uw apparaat plaatsen en die cookies achteraf verzamelen. Vandaar dit cookiebeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt (https://www.timelex.eu/nl). Cookies helpen ons om verschillende dingen te doen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op onze website of het meten van hoe bezoekers zoals u onze website gebruiken.

1. WAT ALS DIT COOKIEBELEID NIET AL UW VRAGEN BEANTWOORDT?

De wetgeving betreffende gegevensbescherming verplicht ons om u heel wat informatie te verstrekken, dus vragen we u even om uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze FG (de afkorting voor "functionaris voor gegevensbescherming"). U kunt contact opnemen met onze FG via e-mail: privacy@timelex.eu. 

2. WIE IS "WIJ"?

"Wij" verwijst in dit cookiebeleid naar Timelex:

Timelex BV

Joseph Stevensstraat 7, 23ste verdieping,

1000 Brussel

België

Ondernemingsnummer 0890.217.005

RPR Brussel

Tel.: +32 2 893 20 95

Het advocatenkantoor Timelex is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of - zoals de wet het noemt - "verwerken") van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid.

Om volledig accuraat te zijn, willen we echter benadrukken dat elke advocaat en juridische consultant die bij Timelex werkzaam is, juridisch gezien ook verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit maakt het ietwat ingewikkeld, nietwaar?

Om het eenvoudig te houden, kunt u met uw vragen, verzoeken of problemen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij Timelex (herinner u de eerder genoemde FG).

3. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN WAAROM?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

Naam cookieHoe lang een cookie op uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)Doel

hs_js

SessiecookieDeze cookie controleert of de gebruiker JavaScript heeft.
PHPSESSIDSessiecookieDeze cookie bewaart informatie met betrekking tot de sessie van de gebruiker.
_gat, _ga and _gid2 jaar levensduurDit zijn Google Analytics cookies die ons in staat stellen om te meten en te bepalen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken.

Wij zijn verplicht om de hs_js en PHPSESSID cookies te plaatsen. U kunt niet kiezen of we deze cookies wel of niet gebruiken, omdat ze verplicht zijn voor de werking van de website.

Voor de _gat, _ga en _gid cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.

U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies    
  2. Safari:  https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  
  3. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   
  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
  5. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

 

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens met niemand anders dan de advocaten en mensen die voor Timelex werken, evenals onze leveranciers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

  1. U;
  2. De advocaten, medewerkers en leveranciers van Timelex.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op het eerste moment van verzameling. Daarna maken we onmiddellijk gebruik van de anonimiseringsfuncties van Google Analytics om ervoor te zorgen dat alle informatie die via cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd.

Houd er echter rekening mee dat de _gat, _ga en _gid cookie op uw apparaat blijven gedurende de gehele aangegeven levensduur (tenzij u ze handmatig verwijdert). Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze cookies opnieuw verzameld. 

6. WAT DOEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons als advocatenkantoor. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouwen en processen veilig zijn en blijven.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er kunnen geen rechten meer worden verleend.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Timelex, kunt u altijd contact met ons opnemen via het hierboven vermelde e-mailadres. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).