Co-creatie van overheidsdiensten: strooit de AVG roet in het eten?

Author info

Een eerdere blogpost introduceerde reeds het CITADEL project, dat poogt om de burger van dichtbij te betrekken bij het verbeteren van de publieke dienstverlening, zij het door de bestaande traditionele dienst op een correcte manier te digitaliseren of door een bestaande online dienst te gaan optimaliseren zodat bestaande problemen verholpen worden.

Co-creatie

Om dat doel te bereiken wordt er in CITADEL sterk gerekend wordt op de participatie van de burger, onder andere door middel van co-creatietrajecten. Daarbij wordt gepoogd om te achterhalen waar de overheid op moet letten bij het aanpassen van haar dienstverlening aan de huidige digitale realiteit. Dankzij de medewerking van de burger hopen overheidsorganisaties te ontdekken waarom sommige diensten het doelpubliek niet bereiken of niet de gewenste invloed hebben op het leven van de burger. Is de informatie over de dienstverlening niet voldoende duidelijk, niet voldoende vindbaar of is er een andere reden dat een bepaalde dienst niet gebruikt wordt door iedereen die er recht op heeft? Is het administratieve proces te omslachtig of heerst er daarentegen een foute perceptie over de voorwaarden waardoor belanghebbenden al voor enige interactie met de overheid ontmoedigd worden? Ga zo maar door. Hoe meer informatie de overheid kan verzamelen over de ervaringen van de burger in zijn/haar interactie met de overheid, hoe doelgerichter en gebruiksvriendelijker de dienstverlening kan worden.

Platform

Nieuwe technologieën kunnen bij die informatieverzameling een faciliterende rol spelen. Zo biedt het CITADEL project bijvoorbeeld een platform aan waarop overheidsinstellingen en burgers kunnen interageren en bepaalde onderwerpen gemakkelijk kunnen bespreken. Een officieel kanaal om feedback te geven aan de overheid over specifieke onderwerpen, maar met het gemak van social media. Afhankelijk van de doelstelling van de overheid kan zo’n platform ook een goede optie zijn om te polsen naar de mening van de burger, zeker indien men een groot publiek probeert te bereiken. Een dergelijke aanpak drukt immers de kost en maakt deelname heel laagdrempelig. Het kan ook een methode zijn om mensen te selecteren die geïnteresseerd en goed geplaatst zijn om met de overheid aan tafel te gaan zitten en concrete oplossingen uit te werken. Bovendien kunnen burgers ook zelf onderwerpen aanmaken en met alle gebruikers van het platform delen. Op die manier beheert de overheid de discussie niet, maar vormt het platform een realistische weergave van de problemen die bij de burger leven.

Co-creatie brengt dus duidelijk de verzameling van heel wat informatie (meningen, contactgegevens, enz.) met zich mee. De verwerking van die gegevens moet vanzelfsprekend gebeuren onder de voorwaarden van de AVG. Bovendien worden in co-creatietrajecten ook wel eens private spelers betrokken, met wie die informatie gedeeld wordt om zo samen tot een optimale oplossing te komen, maar mag dat wel onder de AVG?

Publicatie in het tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (Politeia)

Over dat specifieke onderwerp schreef Timelex advocaat Pieter Gryffroy in het kader van het CITADEL project een bijdrage in het tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (Politeia) met de titel “Co-creatie van overheidsdiensten door burgers, private organisaties en overheid samen: strooit de AVG roet in het eten?”.

Dankzij de open access voorwaarden die de Europese Commissie oplegt aan projecten gefinancierd onder het Horizon 2020 onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Europese Unie, is het artikel hier gratis te lezen:

Het CITADEL project kreeg financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 731533.