Pieter Gryffroy

Pieter Gryffroy
Advocaat-vennoot

Nederlands

Frans

Engels

Praktijkdomeinen

Pieter is gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming en ICT-recht in de breedste zin van het woord. Hij heeft ook een gedegen juridische achtergrond in andere materies, waaronder EU-recht, intellectueel eigendomsrecht, arbitragerecht en internationaal recht.

Als advocaat bij Timelex adviseert Pieter zowel publieke als private cliënten, en hecht daarbij grote waarde aan het aanbieden van pragmatische oplossingen voor complexe juridische vraagstukken, voornamelijk op het gebied van gegevensbescherming en cyber security.

Daarnaast treedt Pieter ook op als juridisch adviseur in door de EU gefinancierde Horizon 2020 projecten met betrekking tot complexe ICT-implementaties. Daar treedt hij op als advocaat van en voor het consortium van bedrijven, universiteiten en NGO's die het project in kwestie uitvoeren, waarbij hij zich bezighoudt met vragen over gegevensbescherming, intellectuele eigendom, ethiek, contracten en alle andere juridische problemen die zich kunnen voordoen, naar gelang het geval

Academische activiteiten en lidmaatschappen

Pieter is co-redacteur van de International Encyclopaedia of Laws, voor de cyber law encyclopedie. In die hoedanigheid evalueert hij nationale monografieën uit de hele wereld over het cyberrecht van een specifiek land.

Daarnaast publiceert Pieter regelmatig en heeft hij enkele vaste spreek- en onderwijsengagementen, veelal gerelateerd aan de AVG.

Professionele inschrijvingen 

Pieter is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2016.

Vorige professionele ervaring

Alvorens Timelex te vervoegen in oktober 2016 was Pieter actief als wetenschappelijk onderzoeker aan de Jean Monnet-leerstoel voor Europees recht en Europese integratie aan de Universiteit van Saarland. In die hoedanigheid deed Pieter vooral onderzoek naar de huidige uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Unie. Hij publiceerde ook verschillende artikelen over onderwerpen die te maken hebben met gegevensbescherming.

Opleiding

  • Master in International and European Law, Saarland University, summa cum laude (2015)
  • Master in de rechten, KU Leuven, cum laude (2014)