Timelex-advocaten Jos Dumortier, Pieter Gryffroy en Ruben Roex publiceren boek over privacy- en gegevensbeschermingsrecht in Europa

Author info

Timelex presenteert met trots het boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law", geschreven door Timelex-advocaten Jos Dumortier, Pieter Gryffroy en Ruben Roex, samen met voormalig Timelex-advocaat Yung Shin Van Der Sype, en dat op 12 augustus 2022 werd gepubliceerd.

Het boek maakt deel uit van de International Encyclopaedia of Laws (IEL), een project dat tot doel heeft toegang te verschaffen tot rechtssystemen over de hele wereld door geschikte auteurs te zoeken en hen te helpen bij het schrijven van een boek over het recht van hun land op een bepaald rechtsgebied/praktijkgebied. In totaal bestrijkt het IEL-project 25 praktijkgebieden.

De auteurs van het huidige boek zijn ook verantwoordelijk voor de redactie van de nationale monografieën die voor een van deze praktijkgebieden worden ingediend, namelijk Privacy- en Technologierecht (voorheen: cyberrecht), dat uit twee delen bestaat: Informatietechnologie-recht en Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht.

Het boek dat vandaag is gepubliceerd, is een speciale uitgave in het kader van het onderdeel Privacy en Gegevensbescherming van het praktijkgebied Privacy en Technologie. Het biedt een overzicht van het recht inzake privacy en gegevensbescherming op Europees niveau in plaats van op nationaal niveau, zoals gebruikelijk is in het kader van het IEL-project. Het doel hiervan is de nationale boeken van de EU-landen aan te vullen, om overlappingen te voorkomen, en tevens om alle relevante aspecten op Europees niveau op één plaats te centraliseren.

Het boek biedt een toegankelijke doch grondige inleiding tot de Europese regels inzake privacy en gegevensbescherming, bedoeld voor een wereldwijd juridisch en academisch publiek.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het boek, zie: https://kluwerlawonline.com/EncyclopediaChapter/IEL+Cyber+Law/CYB20220001

Meer informatie over het IEL-project vindt u op: https://kluwerlawonline.com/AllEncyclopedias en https://ielaws.com/