Privacy & gegevensbescherming

Logo CNIL
Privacy & gegevensbescherming

De Franse toezichthoudende autoriteit heeft aan Google een boete van maar liefst € 50 miljoen opgelegd wegens het overtreden van de GDPR. Wat dienen ondernemingen te onthouden uit deze beslissing van de CNIL?

Data verwerking
Privacy & gegevensbescherming

De (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft recent een opinie gepubliceerd over de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

Roundtable
Privacy & gegevensbescherming

De afgelopen Roundtable sessie, georganiseerd door onze partner B-Hive op locatie bij Timelex, was een groot succes. Tijdens deze sessie werden mythes rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) besproken. 

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Ondertussen, 6 maanden na de inwerkingtreding, merken we echter op dat er nog regelmatig misverstanden bestaan over de GDPR. Tijd om de 6 belangrijkste misverstanden op te helderen.

Statusupdate Gegevensbeschermingsautoriteit
Privacy & gegevensbescherming

Zes maanden na het van toepassing worden van de GDPR heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 23 november 2018 een eerste statusupdate gegeven.

datalekken
Privacy & gegevensbescherming

De Gegevensbeschermingautoriteit heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er sinds 25 mei reeds 317 datalekken zijn gemeld.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Sommige bedrijven trachten de vinger naar elkaar te wijzen voor verantwoordelijkheid of trachten contractueel de rollen te verdelen, maar een verkeerde kwalificatie kan ertoe leiden dat bedrijven aan de verkeerde GDPR-verplichtingen trachten te voldoen. 

Privacywet
Privacy & gegevensbescherming

Op 5 september 2018 is de nieuwe Belgische Privacywet van 30 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Eerder schreven wij op onze blog al over de nieuwe meldplicht van datalekken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze meldplicht houdt in dat ondernemingen, in bepaalde gevallen, een datalek verplicht dienen te melden aan de toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) en soms ook aan de betrokken individuen zelf (zoals werknemers of klanten).

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een maand geleden hebben wij al het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toegelicht. Onlangs, op 24 oktober 2017, werd het wetsontwerp unaniem goedgekeurd in de Kamer. In tussentijd werden er enkele amendementen ingediend. Een deel van de amendementen heeft betrekking op een precisering of verduidelijking van de terminologie, terwijl een ander deel eerder betrekking op enkele inhoudelijke wijzigingen. Het is deze laatste categorie van amendementen die wij hieronder verder zullen toelichten.