Privacy & gegevensbescherming

Rightso

Lees meer over de nieuwe GDPR-tool van Timelex: Rightso.

The American Data Privacy and Protection Act

De VS is één van de weinige geïndustrialiseerde landen ter wereld die niet over één nationale privacywet beschikken.

opt-in e-mail marketing

In 2021 diende een betrokkene een klacht in bij de GBA omdat hij een direct marketing e-mail had ontvangen van een bedrijf waar hij al sinds twee jaar geen klant meer was. Mocht het bedrijf direct marketing e-mails versturen zonder toestemming aan ex-klanten? We lichten het toe aan u.

Duistere patronen volgens de EDPB

Op 14 maart 2022 heeft het EDPB de 3/2022-richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot duistere patronen op sociale netwerken. Het gaat om de niet-transparante praktijken die gebruikers beïnvloeden of zelfs dwingen bepaalde beslissingen te nemen over hun privacy of rechten.

Recht van inzage

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft ontwerprichtsnoeren gepubliceerd over het recht van inzage, dat in de AVG wordt erkend als een van de grondrechten van de betrokkene. In deze blogpost worden de belangrijkste punten uit de richtsnoeren samengevat en wordt de aandacht gevesti

Europese Dataverordering

In de EU wordt al geruime tijd gediscussieerd over de noodzaak om ervoor te zorgen dat gegevens vaker en onder eerlijker voorwaarden toegankelijk zijn. De Data Act is het resultaat van deze besprekingen, en regelt digitale data en diverse soorten gegevens waarover bedrijven beschikken.

Juridische vragen bij webinars

Wat zijn de juridische aandachtspunten waar je als organisator op moet letten? In dit blog worden de 9 meest prangende juridische vragen beantwoord.

Smartglasses

Facebook en Ray-Ban lanceren samen een eerste generatie slimme zonnebril (smartglasses). Ondertussen hebben de Ierse en Italiaanse toezichthoudende autoriteiten hierover enkele bezorgdheden geuit. 

Doorgifte gegevens naar VS.

Na de Franse Raad van State in de Doctolib-zaak, bevestigt nu ook de Belgische Raad van State de mogelijkheid om persoonsgegevens door te geven naar de Verenigde Staten. In dit blog lichten wij deze belangrijke bevestiging kort toe.