Privacy & gegevensbescherming

Privacywet
Privacy & gegevensbescherming

Op 5 september 2018 is de nieuwe Belgische Privacywet van 30 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Eerder schreven wij op onze blog al over de nieuwe meldplicht van datalekken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze meldplicht houdt in dat ondernemingen, in bepaalde gevallen, een datalek verplicht dienen te melden aan de toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) en soms ook aan de betrokken individuen zelf (zoals werknemers of klanten).

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een maand geleden hebben wij al het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toegelicht. Onlangs, op 24 oktober 2017, werd het wetsontwerp unaniem goedgekeurd in de Kamer. In tussentijd werden er enkele amendementen ingediend. Een deel van de amendementen heeft betrekking op een precisering of verduidelijking van de terminologie, terwijl een ander deel eerder betrekking op enkele inhoudelijke wijzigingen. Het is deze laatste categorie van amendementen die wij hieronder verder zullen toelichten.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Onlangs werd het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend in de Kamer. Hieronder zullen we enkele kernpunten uit het wetsontwerp toelichten.

Privacywetgeving Europa VS | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Europa en de Verenigde Staten zijn voorlopers op het gebied van internetgebruik. Hoewel dit op zich natuurlijk een positieve ontwikkeling is, brengt het ook veel vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wat zijn de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten op dit gebied? En in hoeverre wordt er samengewerkt? Dit artikel zet de verschillen en overeenkomsten op een rij.

Google Spain | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het Hof van Justitie oordeelde in een recent arrest dat persoonsgegevens pas uit het vennootschapsregister kunnen geschrapt worden in zeer uitzonderlijke gevallen.

AVG: waar te beginnen | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die het daglicht zag in de lente van vorig jaar, is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Dit betekent dat ondernemingen en organisaties van alle vormen en omvangen over ongeveer 16 maanden beschikken om zich voor te bereiden op de naleving van een nieuwe reeks regels inzake gegevensbescherming. Deze voorbereiding is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

AVG GDPR meldplicht datalekken | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De meldplicht datalekken is een van de onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die vanaf mei 2018 van toepassing is. In tegenstelling tot de huidige European Data Protection Directive worden álle ondernemingen vanaf mei 2018 door de GDPR verplicht om persoonlijke datalekken te melden. Deze meldplicht is vergelijkbaar met de Meldplicht Datalekken die in Nederland al van kracht is.

E-Privacy verordening | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

In een snel ontwikkelende realiteit mag het niet verbazen dat vijftien jaar oude rechtsregels op bepaalde punten aan vervanging toe zijn. time.lex zet de belangrijkste veranderingen die het voorstel aanbrengt voor u op een rijtje.

2017 GDPR AVG | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het jaar 2017 zal het laatste volledige jaar zijn waarin u uw onderneming kunt klaarstomen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, GDPR) die in mei 2018 op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van toepassing zal zijn.