Privacy & gegevensbescherming

Atomium
Privacy & gegevensbescherming

De officiële finale lijst van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2019 en is in werking getreden op 1 april 2019.

Amazon Kindle
Privacy & gegevensbescherming

Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer moeilijk toegankelijk. Een Duitse consumentenorganisatie heeft Amazon daarom aangeklaagd voor het schenden van de consumentenrichtlijn, maar volgens het advies van advocaat-generaal Pitruzzella is dit niet in strijd met de informatieverplichtingen uit de richtlijn.

Data verwerking
Privacy & gegevensbescherming

De (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft recent een opinie gepubliceerd over de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

Logo EC
Privacy & gegevensbescherming

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk tussen de EU en Japan worden uitgewisseld - Timelex heeft de Europese Commissie met trots bijgestaan bij haar beoordeling die heeft geleid tot het adequaatheidsbesluit van de EU over Japan. De beschikking heeft enorme commerciële gevolgen voor Europese en Japanse bedrijven.

Logo CNIL
Privacy & gegevensbescherming

De Franse toezichthoudende autoriteit heeft aan Google een boete van maar liefst € 50 miljoen opgelegd wegens het overtreden van de GDPR. Wat dienen ondernemingen te onthouden uit deze beslissing van de CNIL?

Roundtable
Privacy & gegevensbescherming

De afgelopen Roundtable sessie, georganiseerd door onze partner B-Hive op locatie bij Timelex, was een groot succes. Tijdens deze sessie werden mythes rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) besproken. 

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Ondertussen, 6 maanden na de inwerkingtreding, merken we echter op dat er nog regelmatig misverstanden bestaan over de GDPR. Tijd om de 6 belangrijkste misverstanden op te helderen.

Statusupdate Gegevensbeschermingsautoriteit
Privacy & gegevensbescherming

Zes maanden na het van toepassing worden van de GDPR heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 23 november 2018 een eerste statusupdate gegeven.

datalekken
Privacy & gegevensbescherming

De Gegevensbeschermingautoriteit heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er sinds 25 mei reeds 317 datalekken zijn gemeld.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Sommige bedrijven trachten de vinger naar elkaar te wijzen voor verantwoordelijkheid of trachten contractueel de rollen te verdelen, maar een verkeerde kwalificatie kan ertoe leiden dat bedrijven aan de verkeerde GDPR-verplichtingen trachten te voldoen.