Privacy & gegevensbescherming

AVG/GDPR veelvoorkomende misverstanden | time.lex

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) aangenomen. In mei 2018 is de verordening integraal van toepassing. Voor ondernemingen die zakendoen in Europa is het van cruciaal belang om de bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe verordening.

Belgische wet | time.lex

Het uitgangspunt van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (WEC) is dat elektronische communicatiediensten gegevens niet langer dienen te bewaren dan nodig om die dienst te kunnen verstrekken.

Richtlijnen EDPS | time.lex

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) publiceert richtlijnen over het verwerking van persoonsgegevens in het kader van online diensten en mobiele applicaties.

Functionaris voor gegevensbescherming | time.lex

Een functionaris voor gegevensbescherming (de officiële term), oftewel een data protection officer, is een functie of rol binnen een organisatie. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van persoonlijke en privacygevoelige informatie.

Data protection officer (DPO) GDPR | time.lex

Wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) in mei 2018 van toepassing wordt, is het voor veel ondernemingen, ook KMO’s, verplicht om een data protection officer aangesteld te hebben.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) | time.lex

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening waarmee de Europese Commissie de veiligheid van data wil bevorderen.

Google zoekmachine | time.lex

Wordt u geconfronteerd met bepaalde zoekresultaten in Google die u persoonlijk nadelig treffen? Zijn er bijvoorbeeld resultaten bij die verwijzen naar feiten uit een ver verleden die zonder Google al lang uit het collectieve geheugen waren verdwenen of er überhaupt nooit hadden ingezeten?

Identiteitsfraude | time.lex

Is uw Facebookprofiel gehackt en zonder uw toestemming gebruikt? Werd er in uw naam een Twitter- of LinkedInprofiel aangemaakt? Of bent u het slachtoffer van andere vormen van online identiteitsdiefstal? Dat is geen klein probleem. Gelukkig hebt u een handvol actiemogelijkheden.

Google Recht op Vergetelheid | time.lex

In mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Europese burgers zoekmachines mogen vragen om informatie die de privacywet miskent te “vergeten”. De uitspraak raakte een gevoelige snaar tussen de bescherming van de privacy enerzijds en censuur anderzijds, en kreeg in