Persoonsgegevens kunnen vrijelijk tussen de EU en Japan worden uitgewisseld

Author info

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk tussen de EU en Japan worden uitgewisseld - Timelex heeft de Europese Commissie met trots bijgestaan bij haar beoordeling die heeft geleid tot het adequaatheidsbesluit van de EU over Japan. De beschikking heeft enorme commerciële gevolgen voor Europese en Japanse bedrijven (zie ook het persbericht).

Op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming kan de Europese Commissie tot de bevinding komen dat het niveau van gegevensbescherming in een niet-EU-land "adequaat" is. In dat geval kunnen persoonsgegevens vrij naar dat land worden doorgegeven zonder dat er eerst speciale contractuele afspraken moeten worden gemaakt. Alvorens tot een dergelijk besluit te komen, voert de Europese Commissie een grondige beoordeling uit van het nationale systeem voor gegevensbescherming buiten de EU, waarbij zij erop toeziet dat het voldoende waarborgen biedt, vergelijkbaar met die welke in de EU worden geboden. Timelex heeft namens de Europese Commissie deze beoordeling van de "adequaatheid" van de gegevensbescherming voor Japan uitgevoerd. Ook Japan heeft het gegevensbeschermingsstelsel van de EU als adequaat erkend. Persoonsgegevens kunnen daarom veilig worden doorgegeven tussen de EU en Japan.