Directiecomité Gegevensbeschermingsautoriteit is bekend

Author info

Sinds eind maart 2019 is het zesledig directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bekend. Ondanks enige vertraging ingevolge een gebrek aan kandidaten die blijk konden geven van de nodige kennis Duits, werden de directieleden – bijna één jaar na de oprichting van de GBA – alsnog benoemd door de Kamer.

  • De nieuwe directie wordt in de toekomst geleid door de heer David Stevens als voorzitter van het directiecomité en directeur van het algemeen secretariaat.
  • Mevrouw Alexandra Jaspar wordt het hoofd van het kenniscentrum, dat instaat voor het verstrekken van adviezen en aanbevelingen omtrent verwerkingen van persoonsgegevens.
  • De heer Peter Van den Eynde is de nieuwe inspecteur-generaal van de inspectiedienst, die functioneert als onderzoeksorgaan van de GBA.
  • Mevrouw Charlotte Dereppe zal de eerstelijnsdienst runnen, die zich bezighoudt met de behandeling van klachten, bemiddelingsprocedures en de bewustwording omtrent gegevensbescherming.
  • Ten slotte zal mevrouw Hielke Hijmans zetelen als voorzitter van de geschillenkamer.

De directieleden bekleden deze voltijdse betrekkingen vanaf hun eedaflegging op 24 april 2019 voor een (eenmalig hernieuwbare) termijn van zes jaar. Nochtans zou er een interne rotatie komen, waarbij mevr. Jaspar na drie jaar de scepter van dhr. Stevens overneemt.

Het kersverse management van de GBA lijkt in ieder geval klaar voor de toekomst. Zo liet de nieuwe voorzitter in de krant De Tijd optekenen dat de GBA een actieve, moderne toezichthouder wil zijn, die bedrijven duidelijk maakt wat van hen verwacht wordt.

Voorts werden ook de leden van het kenniscentrum en de geschillenkamer reeds benoemd door de Kamer. Het kenniscentrum bestaat, naast voorzitter Jaspar uit dhr. Yves-Alexandre de Montjoye, mevr. Joëlle Jouret, dhr. Bart Preneel, dhr. Frank Robben, dhr. Nicolas Waeyaert en mevr. Séverine Waterbley. De geschillenkamer, geleid door voorzitter Hielke Hijmans, heeft als leden dhr. Yves Poullet, dhr. Romain Robert, dhr. Dirk Van der Kelen, dhr. Jelle Stassijns, dhr. Christophe Boeraeve en dhr. Frank De Smet. Het benoemingsbesluit van het directiecomité is hier beschikbaar.

Lees ook: