Facebook-zaak verwezen naar het Hof van Justitie

Author info

Op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep Brussel zich uit in de zaak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit v. Facebook, na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019.

De Gegevensbeschermingsautoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en eiste dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels naleeft. Vooraleer zich ten gronde uit te spreken, wil het Hof van Beroep er zeker van zijn dat de Gegevensbeschermingsautoriteit de procedure tegen Facebook kan voortzetten, gelet op het van toepassing worden van de GDPR op 25 mei 2018. Daarom heeft het Hof van Beroep beslist om enkele prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Meer informatie is beschikbaar hier.

De gestelde prejudiciële vragen zijn beschikbaar hier.

In het VTM Nieuws van 8 mei 2019 werd Timelex-advocaat Frederic Debusseré, die in deze zaak de raadsman van de Gegevensbeschermingsautoriteit is, kort geïnterviewd over het arrest (min. 22:20).

Frederic Debusseré VTM