Onze Blog

CNIL
Cookies

Met de beraadslagingen van 17 september 2020 heeft de CNIL nieuwe richtsnoeren inzake cookies en andere trackers aangenomen. De nieuwe richtlijnen vervangen de richtlijnen die de Raad van State in een besluit van 20 juni 2020 gedeeltelijk ongeldig had verklaard, vanwege het algemene en absolute verbod op cookie walls dat ze bevatten 

facebook
Privacy & gegevensbescherming

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft in beslissing nr. 35/2020 geoordeeld dat een niet nader genoemde Belgische tucht- en gerechtelijke instantie (hierna: “Sportrechtbank”) een profielfoto van Facebook mocht doorsturen aan sportcommissarissen om een aanwezigheidsverbod te laten uitvoeren. Een korte toelichting.

GLI-fintech
Nieuws & aankondigingen

In dit gratis beschikbare chapter 'Belgium' delen Geert Somers en Bernd Fiten hun inzichten over de ontwikkelingen van fintech in België. Dit als onderdeel van de laatste Editie van Global Legal Insights, welke het thema fintech heeft.

EU Court of Justice
Privacy & gegevensbescherming

Op 17 juli 2020 sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie haar langverwachte arrest in de Schrems II-zaak uit. Het Hof verklaarde het Privacy Shield als mechanisme voor de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS ongeldig. We lichten de achtergrond van dit baanbrekend arrest toe, evenals de gevolgen voor uw organisatie.  

youtube
Intellectuele eigendom

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Constantin Film Verleih (C‑264/19) het begrip ‘adres’ nader toegelicht in het kader van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn).

enquete
Privacy & gegevensbescherming

De European Data Protection Supervisor (EDPS) hield in het voorjaar van 2020 een enquête bij diverse Europese instellingen. Deze maand publiceerde ze daar de resultaten van. De enquête ging over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling of data protection impact assesment (GEB of DPIA). In haar rapport deelt ze een aantal aangeraden praktijken bij zo’n GEB. Hoewel de bevindingen uitsluitend betrekking hebben op Europese instellingen, zijn ze zeker ook relevant in een private context.

council of state
Cookies

De Franse Raad van State vernietigt het cookiewall-verbod van Franse gegevensbeschermingsautoriteit (de CNIL), maar cookie walls blijven uiteindelijk wel verboden. De CNIL mag volgens de Franse Raad van State geen cookie walls verbieden, maar wel aanraden om geen cookie walls te gebruiken. Als een cookie wall in strijd is met de principes van de AVG (bv. door ongeldige toestemming) of de Franse wet op de gegevensbescherming, kan de CNIL nog steeds het gebruik van een dergelijke cookie wall sanctioneren. Een korte analyse van het arrest.

Hans Graux
Nieuws & aankondigingen

Hans Graux, partner bij Timelex, is aangetreden in het bestuur van de EEMA. De EEMA is een onafhankelijke Europese denktank met onderwerpen als identificatie, authenticatie, privacy, risk management, cyber security, artificial intelligence en mobiele applicaties. 

gdpr boetes
Privacy & gegevensbescherming

Het is ongeveer twee jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing werd. Net zoals vorig jaar is het weer tijd om een voorlopige balans op te maken van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten in het afgelopen jaar en een prognose te maken van wat organisaties te wachten staat in 2020 en de komende jaren op vlak van gegevensbescherming en GDPR.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.