Onze Blog

enquete
Privacy & gegevensbescherming

De European Data Protection Supervisor (EDPS) hield in het voorjaar van 2020 een enquête bij diverse Europese instellingen. Deze maand publiceerde ze daar de resultaten van. De enquête ging over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling of data protection impact assesment (GEB of DPIA). In haar rapport deelt ze een aantal aangeraden praktijken bij zo’n GEB. Hoewel de bevindingen uitsluitend betrekking hebben op Europese instellingen, zijn ze zeker ook relevant in een private context.

council of state
Cookies

De Franse Raad van State vernietigt het cookiewall-verbod van Franse gegevensbeschermingsautoriteit (de CNIL), maar cookie walls blijven uiteindelijk wel verboden. De CNIL mag volgens de Franse Raad van State geen cookie walls verbieden, maar wel aanraden om geen cookie walls te gebruiken. Als een cookie wall in strijd is met de principes van de AVG (bv. door ongeldige toestemming) of de Franse wet op de gegevensbescherming, kan de CNIL nog steeds het gebruik van een dergelijke cookie wall sanctioneren. Een korte analyse van het arrest.

Hans Graux
Nieuws & aankondigingen

Hans Graux, partner bij Timelex, is aangetreden in het bestuur van de EEMA. De EEMA is een onafhankelijke Europese denktank met onderwerpen als identificatie, authenticatie, privacy, risk management, cyber security, artificial intelligence en mobiele applicaties. 

gdpr boetes
Privacy & gegevensbescherming

Het is ongeveer twee jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing werd. Net zoals vorig jaar is het weer tijd om een voorlopige balans op te maken van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten in het afgelopen jaar en een prognose te maken van wat organisaties te wachten staat in 2020 en de komende jaren op vlak van gegevensbescherming en GDPR.

payment
E-commerce

Met dit nieuwe advies wil de EBA een aantal zaken verduidelijken om klanten in staat te stellen gebruik te maken van de nieuwe en innovatieve betaaldiensten die TPP's aanbieden. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten nu maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ASPSP's die onder hun toezicht staan, zonder belemmeringen interfaces aanbieden die aan de eisen voldoen.

council-of-state-france
Cookies

Verschillende toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Belgische, Nederlandse en Franse, hebben in het verleden al verklaard dat cookiewalls niet zijn toegestaan. Maar in een cookiezaak voor de Franse Raad van State (Conseil d'État), tussen de CNIL (de Franse toezichthouder) en een aantal mediabedrijven, is de Franse auditeur (“rapporteur public”) echter van mening dat cookiewalls wel moeten worden toegestaan. De uitspraak volgt binnenkort.

privacy corona podcast
Privacy & gegevensbescherming

In aflevering #45 van podcast RECHTspreekt waren Geert Somers en Bernd Fiten te gast. Het onderwerp van deze podcast is Privacy-aspecten bij contact tracing en de corona-app.

cctv cameratoezicht
Privacy & gegevensbescherming

Op 9 september 2018 diende een persoon een klacht in bij de GBA omdat hij op 4 september 2018 op het voetpad werd gefilmd door een bewakingscamera van een winkel. De klager kon zichzelf zien op een scherm dat in de winkel hing. De klager passeerde daar regelmatig omdat daar ook een kennis van hem zou wonen. Een korte analyse.

server
Privacy & gegevensbescherming

Op 4 juni 2018 deed de functionaris voor gegevensbescherming (of DPO) van een telecombedrijf melding bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) van een datalek. De GBA oordeelde echter om het bedrijf buiten vervolging te stellen en geen boete op te leggen. Een korte toelichting.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.