Onze Blog

The American Data Privacy and Protection Act
Privacy & gegevensbescherming

De VS is één van de weinige geïndustrialiseerde landen ter wereld die niet over één nationale privacywet beschikken. In plaats daarvan is er een lappendeken van verschillende federale wetten die de privacy van gegevens regelen. Daarom is de ADPPA, die de steun geniet van beide takken van het Congres en van beide politieke partijen, een langverwacht stuk federale wetgeving dat - als het wordt aangenomen - de eerste allesomvattende privacywet zou zijn die het hele land bestrijkt.

Boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law"
Nieuws & aankondigingen

Timelex presenteert met trots het boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law", als onderdeel van de IEL, een project dat tot doel heeft toegang te verschaffen tot rechtssystemen over de hele wereld door geschikte auteurs te zoeken en hen te helpen bij het schrijven van een boek over het recht van hun land op een bepaald rechtsgebied.

opt-in e-mail marketing
Privacy & gegevensbescherming

In 2021 diende een betrokkene een klacht in bij de GBA omdat hij een direct marketing e-mail had ontvangen van een bedrijf waar hij al sinds twee jaar geen klant meer was. Mocht het bedrijf direct marketing e-mails versturen zonder toestemming aan ex-klanten? We lichten het toe aan u.

Politiek akkoord over de Crypto Travel Rule
Informatietechnologie

In deze blog bekijken we wat er in de loop van de wetgevingsprocedure is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangaande informatie die verstrekt moet worden bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa.

Regulering van de markten voor crypto-activa in de laatste fase
Informatietechnologie

Na het bereiken van een akkoord over de zogenaamde Crypto Travel Rule is er nu ook een akkoord bereikt over de Markets in Crypto-Assets Regulation, of MiCAR. In deze blogpost kijken we naar de wetgevingsprocedure tot nu toe en wat er is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

IT-contracten
Contracten

In dit artikel bespreken we de praktijk van een inspanningsverbintenis, resultaatverbintenis of garantieverbintenis in IT-contracten.

EHDS
E-health

Timelex had de eer om de Commissie bij te staan bij de voorbereiding van een studie ter ondersteuning van de effectenbeoordeling van beleidsopties voor een EU-initiatief inzake een EHDS. Lees meer het voorstel voor een EHDS-verordering.

Duistere patronen volgens de EDPB
Privacy & gegevensbescherming

Op 14 maart 2022 heeft het EDPB de 3/2022-richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot duistere patronen op sociale netwerken. Het gaat om de niet-transparante praktijken die gebruikers beïnvloeden of zelfs dwingen bepaalde beslissingen te nemen over hun privacy of rechten. Lees hier een aantal voorbeelden die door de EDPB zijn gedefinieerd.

Recht van inzage
Privacy & gegevensbescherming

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft ontwerprichtsnoeren gepubliceerd over het recht van inzage, dat in de AVG wordt erkend als een van de grondrechten van de betrokkene. In deze blogpost worden de belangrijkste punten uit de richtsnoeren samengevat en wordt de aandacht gevestigd op enkele resterende open vragen.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.