Onze Blog

Regulering van de markten voor crypto-activa in de laatste fase
Informatietechnologie

Na het bereiken van een akkoord over de zogenaamde Crypto Travel Rule is er nu ook een akkoord bereikt over de Markets in Crypto-Assets Regulation, of MiCAR. In deze blogpost kijken we naar de wetgevingsprocedure tot nu toe en wat er is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

IT-contracten
Contracten

In dit artikel bespreken we de praktijk van een inspanningsverbintenis, resultaatverbintenis of garantieverbintenis in IT-contracten.

EHDS
E-health

Timelex had de eer om de Commissie bij te staan bij de voorbereiding van een studie ter ondersteuning van de effectenbeoordeling van beleidsopties voor een EU-initiatief inzake een EHDS. Lees meer het voorstel voor een EHDS-verordering.

Duistere patronen volgens de EDPB
Privacy & gegevensbescherming

Op 14 maart 2022 heeft het EDPB de 3/2022-richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot duistere patronen op sociale netwerken. Het gaat om de niet-transparante praktijken die gebruikers beïnvloeden of zelfs dwingen bepaalde beslissingen te nemen over hun privacy of rechten. Lees hier een aantal voorbeelden die door de EDPB zijn gedefinieerd.

Recht van inzage
Privacy & gegevensbescherming

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft ontwerprichtsnoeren gepubliceerd over het recht van inzage, dat in de AVG wordt erkend als een van de grondrechten van de betrokkene. In deze blogpost worden de belangrijkste punten uit de richtsnoeren samengevat en wordt de aandacht gevestigd op enkele resterende open vragen.

Europese Dataverordering
Privacy & gegevensbescherming

In de EU wordt al geruime tijd gediscussieerd over de noodzaak om ervoor te zorgen dat gegevens vaker en onder eerlijker voorwaarden toegankelijk zijn. De Data Act is het resultaat van deze besprekingen, en regelt digitale data en diverse soorten gegevens waarover bedrijven beschikken.

Juridische vragen bij webinars
Privacy & gegevensbescherming

Wat zijn de juridische aandachtspunten waar je als organisator op moet letten? In dit blog worden de 9 meest prangende juridische vragen beantwoord.

Verifiable credentials
E-government

Verifiable credentials zijn in wezen een digitaal equivalent van papieren documenten. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen deze ''verifieerbare attesteringen'' u helpen? 

IT-contracten
Nieuws & aankondigingen

In dit online seminar wordt een toelichting gegeven van de voornaamste topics en risico’s waar op gelet moet worden bij het aangaan van een IT-contract.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.