Google en het recht om vergeten te worden – worden we dan toch niet vergeten?

Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat Google het recht om te worden vergeten niet wereldwijd hoeft toe te passen.

Google arrest(en)

Eerder schreven wij over het Google-Spain arrest van mei 2014 en het recht om vergeten te worden. Daarin wordt uitgelegd dat het Hof van Justitie van de Europese Unie een “recht op verwijdering van links” erkent.

Dezelfde rechters moesten nu beslissen of de verplichting om de links te verwijderen beperkt moet blijven tot de grenzen van de EU of dat zoekmachines zoals Google verplicht zijn om hun links wereldwijd uit hun zoekresultaten te verwijderen.

De aanleiding voor een nieuwe tussenkomst van het Hof is een geding tussen Google LLC (de rechtsopvolger van Google Inc.) en de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (de CNIL). De CNIL had een geldboete van 100 000 EUR opgelegd aan Google omdat Google bij het inwilligen van een verzoek van een burger tot verwijdering van links weigert tot deze verwijdering over te gaan voor alle domeinnaamextensies van haar zoekmachine. Google argumenteert dat het recht om vergeten te worden niet noodzakelijkerwijs impliceert dat litigieuze links zonder geografische beperking moeten worden verwijderd op alle domeinnamen van haar zoekmachine.

Het Hof is van mening dat Google niet verplicht is om links te verwijderen voor alle versies van haar zoekmachine maar enkel voor haar lidstaat specifieke versies (lees: Europese versies zoals Google.be, Google.co.uk en Google.fr).

Bovendien, zo bepaalt het Hof, moet Google maatregelen nemen om internetgebruikers te ontmoedigen om vanuit een van de lidstaten toegang te krijgen tot de resultaten van een van de niet-Europese versies van de zoekmachine. Het is volgens het Hof aan de nationale rechters om te oordelen of Google daarin voldoende stappen zet.

In een verwante zaak tegen Google besloot het Hof ook nog dat het algemeen verbod op de verwerking van gevoelige informatie (zoals informatie over iemand zijn of haar gezondheidstoestand of seksuele voorkeur) ook geldt voor exploitanten van zoekmachines. Wanneer een link gevoelige informatie bevat over een Europese inwoner moet Google een belangenafweging maken tussen het recht op verwijdering en andere grondrechten, zoals het recht op vrijheid van informatie van internetgebruikers.

Impact van het arrest

De uitspraak van het Hof werd met argusogen bekeken. De belangstelling was zelfs zo groot dat in het uur na de publicatie van het arrest de website van het Hof van Justitie niet beschikbaar was wegens overbelasting.

Velen dachten immers dat Europa een poging zou wagen om de Amerikaanse technologiegigant buiten de Europese grenzen te controleren, maar het tegendeel is waar. Het Hof heeft haar gehouden aan de strikte lezing van het territorialiteitsbeginsel.

De uitspraak van het Hof betekent dat Google alleen links uit haar zoekresultaten in Europa – en niet elders – hoeft te verwijderen nadat zij een passend verzoek van een burger heeft ontvangen. In tegenstelling tot Europese inwoners zullen onder meer Amerikaanse inwoners de zoekresultaten nog wel te zien krijgen.

Meer weten?

Neem contact op met advocatenkantoor Timelex.