Niels Vandezande

Niels Vandezande
Advocaat

Nederlands

Frans

Engels

Praktijkdomeinen

Niels Vandezande is gespecialiseerd in FinTech-recht, in het bijzonder cryptoactiva, NFT’s, web3, elektronisch geld en e-payments, en blockchain. Hij heeft ook heel veel ervaring in privacy- en gegevensbeschermingsrecht (GDPR), security en vertrouwensdiensten, identiteitsbeheer, e-archiving, e-government, e-commerce, e-health, en beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie.

Niels staat de klanten van Timelex bij in hun IT-gerelateerde projecten en algemene e-business, waarbij hij ook de verschillende soorten contracten opstelt die nodig zijn in een bepaalde situatie en hen helpt bij het implementeren van het beleid dat nodig is voor hun algemene wettelijke compliance.  

Naast zijn cliëntenwerk is Niels ook actief als juridisch adviseur in door de EU gefinancierde Horizon Europe-projecten op het gebied van nieuwe technologieën zoals robotica en AI. In die hoedanigheid treedt hij op als juridisch kernadviseur van het internationale en interdisciplinaire consortium en ondersteunt hij hen bij het handhaven van de juridische en ethische conformiteit van de onderzoeksactiviteiten van het project. 

Academische activiteiten 

Tussen 2009 en 2014 was Niels een onderzoeker en tussen 2014 en 2018 een doctoraatsonderzoeker aan het Centre for IT & IP Law (CiTiP) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven (vroeger het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) genoemd). Hij is er nu nog steeds senior research fellow. Hij deed vooral onderzoek over blockchain en FinTech.

In maart 2018 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis met de titel “Regulating Virtual Currencies: A Legal Assessment of Digital Representations of Value Under Financial and Economic Law” over de regelgevende issues omtrent virtuele munten. De thesis analyseert of het bestaande wettelijke kader over niet-fysieke munten en betalingsmethoden – de EU E-Geldrichtlijn en de EU Betalingsdienstenrichtlijn – van toepassing kunnen zijn of of zij gewijzigd moeten worden om van toepassing te zijn op virtuele munten.

Hij heeft gewerkt op verscheidene onderzoeksprojecten, en blijft een frequent spreker en auteur in deze materies.

Professionele inschrijvingen 

Niels is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2023.

Opleiding

  • Doctor in de rechten, KU Leuven (2018)
  • Master in de rechten, KU Leuven (2009)