Informatietechnologie

Europese Richtlijn (EU) 2016/1148
Informatietechnologie

Op 3 mei 2019 trad de “wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid” in werking.

Forbes logo
Informatietechnologie

In het artikel Four Reasons Belgium Punches Above Its Weight When It Comes To Fintech wordt België door het toonaangevende Forbes als een van de grootste FinTech-landen aangeduid.

Betalen
Informatietechnologie

Volgens het Hootsuite Digital Yearbook zijn twee op de drie Belgen actief op sociale media. Financiële spelers experimenteren dan ook steeds vaker met betaaloplossingen voor die platformen. MoneyTalk interviewde time.lex advocaat Edwin Jacobs over deze opkomende trend. 

OESO België innovatie-inkomsten aftrek | time.lex
Informatietechnologie

Onder druk van de OESO heeft België de aftrek voor octrooi-inkomsten afgeschaft en vervangen door een aftrek voor innovatie-inkomsten. Voor de bedrijven die gebruik maakten van de aftrek voor octrooi-inkomsten is een overgangsperiode van 5 jaar voorzien.

Drone: wie is aansprakelijk bij schade | time.lex
Informatietechnologie

Het Europees Parlement vraagt om na te denken over een juridische kader voor robots. Het is vandaag de dag nog onduidelijk wie er bijvoorbeeld aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de robot.

Dynamische IP-adressen persoonsgegevens | time.lex
Informatietechnologie

Het Hof van Justitie beslist dat dynamische IP-adressen, die geregistreerd worden door aanbieders van onlinemediadiensten in het kader van hun dienstverlening, beschermde persoonsgegevens zijn.

Mobiel betalen juridisch | time.lex
Informatietechnologie

Betalen via smartphone of smartwatch gebeurt meer en meer. Veel banken hebben ondertussen een eigen app voor mobiel bankieren.

Daarnaast zijn er heel wat nieuwe spelers op de markt van mobiele betalingen. Deze spelers maken het mogelijk om te betalen via het scannen van een QR code, via elektronische machtiging, of via een mobiele portefeuille die een of meerdere virtuele betaalkaarten bevat.