Informatietechnologie

MiCAR

Nadat in juni 2022 een compromis over MiCAR bereikt was, bleek het vertalen in alle officiële talen van de EU een uitdaging. Er ging een tijd overheen tot er gestemd kon worden. Op 20 april 2023 is er eindelijk gestemd en is MiCAR goedgekeurd. We vertellen je er meer over in dit blog.

Politiek akkoord over de Crypto Travel Rule

In deze blog bekijken we wat er in de loop van de wetgevingsprocedure is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangaande informatie die verstrekt moet worden bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa.

Regulering van de markten voor crypto-activa in de laatste fase

Na het bereiken van een akkoord over de zogenaamde Crypto Travel Rule is er nu ook een akkoord bereikt over de Markets in Crypto-Assets Regulation, of MiCAR.

Timelex

De ontwerp-verordening betreffende de toe te voegen informatie bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa en het advies van de ECB

EU

Op 24 september 2020 heeft de EU haar digitale financieringspakketgelanceerd, dat bestaat uit een aantal strategieën en wetgevende initiatieven.

Broncode | Timelex

Vandaag de dag zijn de meeste, zo niet alle, ondernemingen voor hun dagelijkse werking sterk aangewezen op software. We worden steeds meer geconfronteerd met de enorme gevolgen van gebrekkige software. Maar wat bedoelt men nu juist met gebrekkige software? Wat is de link met broncode?

Europese Richtlijn (EU) 2016/1148

Op 3 mei 2019 trad de “wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid” in werking.

Forbes logo

In het artikel Four Reasons Belgium Punches Above Its Weight When It Comes To Fintech wordt België door het toonaangevende Forbes als een van de grootste FinTech-landen aangeduid.

Betalen

Volgens het Hootsuite Digital Yearbook zijn twee op de drie Belgen actief op sociale media. Financiële spelers experimenteren dan ook steeds vaker met betaaloplossingen voor die platformen. MoneyTalk interviewde time.lex advocaat Edwin Jacobs over deze opkomende trend.