Informatietechnologie

EU

Op 24 september 2020 heeft de EU haar digitale financieringspakketgelanceerd, dat bestaat uit een aantal strategieën en wetgevende initiatieven.

Broncode | Timelex

Vandaag de dag zijn de meeste, zo niet alle, ondernemingen voor hun dagelijkse werking sterk aangewezen op software. We worden steeds meer geconfronteerd met de enorme gevolgen van gebrekkige software. Maar wat bedoelt men nu juist met gebrekkige software? Wat is de link met broncode?

Europese Richtlijn (EU) 2016/1148

Op 3 mei 2019 trad de “wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid” in werking.

Forbes logo

In het artikel Four Reasons Belgium Punches Above Its Weight When It Comes To Fintech wordt België door het toonaangevende Forbes als een van de grootste FinTech-landen aangeduid.

Betalen

Volgens het Hootsuite Digital Yearbook zijn twee op de drie Belgen actief op sociale media. Financiële spelers experimenteren dan ook steeds vaker met betaaloplossingen voor die platformen. MoneyTalk interviewde time.lex advocaat Edwin Jacobs over deze opkomende trend. 

OESO België innovatie-inkomsten aftrek | time.lex

Onder druk van de OESO heeft België de aftrek voor octrooi-inkomsten afgeschaft en vervangen door een aftrek voor innovatie-inkomsten. Voor de bedrijven die gebruik maakten van de aftrek voor octrooi-inkomsten is een overgangsperiode van 5 jaar voorzien.

Drone: wie is aansprakelijk bij schade | time.lex

Het Europees Parlement vraagt om na te denken over een juridische kader voor robots. Het is vandaag de dag nog onduidelijk wie er bijvoorbeeld aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de robot.

Dynamische IP-adressen persoonsgegevens | time.lex

Het Hof van Justitie beslist dat dynamische IP-adressen, die geregistreerd worden door aanbieders van onlinemediadiensten in het kader van hun dienstverlening, beschermde persoonsgegevens zijn.

Mobiel betalen juridisch | time.lex

Betalen via smartphone of smartwatch gebeurt meer en meer. Veel banken hebben ondertussen een eigen app voor mobiel bankieren.