Bernd Fiten

Bernd Fiten
Advocaat / Senior Associate

Nederlands

Frans

Engels

Praktijkdomeinen

Bernd Fiten adviseert over privacy- en gegevensbeschermingsrecht (GDPR), e-commercerecht, intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht en merkenrecht) en algemeen commercieel recht. Hij staat cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van allerlei soorten IT-contracten.

Bernd staat zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers bij in de naleving van hun verplichtingen op basis van Europese en Belgische gegevensbeschermingswetgeving (waaronder GDPR, e-privacyrichtlijn, NIS-richtlijn, enz.), waaronder:

  • het adviseren over de juiste kwalificatie onder de GDPR ( verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verantwoordelijke of verwerker),
  • het adviseren over het toepassen van de juiste rechtsgrondslag en het verwerken van gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens, biometrische gegevens, enz.),
  • het opstellen en onderhouden van gerelateerde registers, zoals het register van verwerkingsactiviteiten, beeldverwerkingsactiviteiten en datalekken, 
  • het beoordelen of een datalek moet worden gemeld en indien dat het geval blijkt te zijn, op welke manier en aan wie (toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen),
  • het adviseren over doorgiften van persoonsgegevens buiten de EU en ondersteuning bij het implementeren van een gepaste waarborgen hiervoor, en 
  • het opstellen van en ondersteuning bij zowel interne als externe beleidsdocumenten, waaronder privacy policies, cookie policies, een intern gegevensbeschermingsbeleid, procedures over verzoeken van betrokkenen, hoe te handelen bij een mogelijk datalek, enz.

Bernd ondersteunt bedrijven (start-ups, kmo’s en multinationals), Europese instellingen en overheden om hun inspanningen op het gebied van compliance te beoordelen en verbeteren, onder meer door middel van het uitvoeren van audits en het geven van trainingen over privacy en gegevensbescherming. Voor overheden stelt Bernd onder andere protocolakkoorden op en adviseert hij o.a. over de protocolverplichting, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en openbaarheid van bestuur.

Daarnaast heeft Bernd ruime ervaring in gerelateerde domeinen zoals elektronische communicatie, elektronische handtekeningen, cookies en vergelijkbare technologieën, direct marketing, sociale media, het recht op afbeelding (portretrecht), biometrie, bewakingscamera’s en arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, wetgeving over de elektronische identiteitskaart, het Rijksregister (machtigingen), de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, open data, enz.

Toelatingen

Bernd is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2016.

Bernd is ook praktijkassistent aan CiTiP (KU Leuven).

Opleiding

  • Master in intellectuele eigendomsrecht en ICT-recht, KU Leuven (2016) - cum laude
  • Master in de rechten, KU Leuven (2015) - cum laude