Geert Somers

Geert Somers
Advocaat-vennoot

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Italiaans

an excellent lawyer

very knowledgeable

very responsive and solution-oriented

broad knowledge of the IT sector 

very specialised, practical, very good knowledge and quality

Legal 500

Geert Somers Legal 500 Recommended Lawyer 2023

Praktijkdomeinen

Geert adviseert vooral over de juridische en compliance uitdagingen van technologische ontwikkelingen en de geconnecteerde maatschappij (zoals big data, internet of things en artificiële intelligentie). Zijn focus ligt daarbij op gegevensbescherming en privacy, intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, bedrijfsgeheimen, domeinnamen en octrooien), informatiemanagement, marketing en mededinging. Hij spreekt en publiceert frequent over deze materies. Tot zijn cliënten behoren voornamelijk multinationals en overheden. Zij waarderen zijn praktische aanpak om hun processen aan het wettelijk kader te conformeren. De sectoren waarmee Geert in het bijzonder vertrouwd is, zijn internet platformen en mobile apps, zware industrie en chemie, design producten, religieuze organisaties en pharma en clinical trials.

Geert beschikt over jarenlange ervaring in het opstellen en onderhandelen van complexe contracten en treedt geregeld op voor rechtbanken (onder meer beslag inzake namaak, stakingsvorderingen en geschillen omtrent IT-projecten). Hij ligt ook mee aan de basis van een aantal Belgische en Europese regelgevingen. Hij heeft ook vele due diligence processen bij overnames en fusies in zijn specialisatiedomeinen begeleid.  

Specifiek met betrekking tot de GDPR legt Geert zich toe op compliance audits en implementatieprojecten, opstellen van overeenkomsten voor het delen van data, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, ontwikkelen van oplossingen voor internationale transfers van gegevens (zoals binding corporate rules en master transfer agreements),  geven van opleidingen, optreden als DPO, opzetten van strategieën voor omgang met gegevenslekken en contacten met gegevensbeschermingsautoriteiten alsook juridisch onderbouwen van technologische oplossingen gebaseerd op onder meer biometrie, RFID, embedded software, geolocalisatie en camerabewaking.

Academische activiteiten en lidmaatschappen

Geert is gedurende 10 jaar onderzoeker geweest bij het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) (momenteel het Centrum voor IT & IE-recht) van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Leuven (België).

Hij is ook lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • PrivacyRules
  • Europrivacy
  • International Technology Law Association (iTechLaw)
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA)
  • Beltug

Professionele inschrijvingen 

Geert is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2000.

Vorige professionele ervaring

Voorafgaand aan de oprichting van Timelex in 2007 werkte hij 7 jaar als IT-, IE- en privacyadvocaat bij de internationale advocatenkantoren Freshfields en Lawfort in Brussel.

Opleiding

  • Master in intellectuele eigendomsrecht, KU Leuven en KU Brussel (2006)
  • Master of Laws (LL.M.), Universität des Saarlandes (1998)
  • Licentiaat in de rechten, KU Leuven en Humbold University (1996)