Geert Somers

Geert Somers
Advocaat-vennoot

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Italiaans

an excellent lawyer

very knowledgeable

very responsive and solution-oriented

broad knowledge of the IT sector 

very specialised, practical, very good knowledge and quality

Legal 500

Geert Somers Legal 500 Recommended Lawyer 2024

Praktijkdomeinen

Geert adviseert voornamelijk over de juridische en compliance-uitdagingen van technologische ontwikkelingen en de connected society. Zijn focus ligt daarom op gegevensbescherming en het delen van gegevens, digitale diensten, artificiële intelligentie, intellectueel eigendom en informatiebeheer (auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsgeheimen, domeinnamen en octrooien), marketing en mededinging. Hij spreekt en publiceert regelmatig over deze onderwerpen. Zijn cliënten zijn voornamelijk multinationals en overheden. Zij waarderen zijn praktische en risicogebaseerde aanpak om hun processen in lijn te brengen met het wettelijke kader. De sectoren waarmee Geert vooral vertrouwd is, zijn IT-platforms en mobiele apps, productie, zware industrie en bouw, chemie, farma en klinische proeven, IT, mobiliteit en energie.

Geert heeft vele jaren ervaring in het opstellen en onderhandelen van complexe contracten en treedt regelmatig op voor rechtbanken (met inbegrip van beslag inzake namaak en vorderingen tot staking en geschillen over IT-projecten). Hij was betrokken bij het opstellen van een aantal Belgische en Europese regelgevingen. Hij heeft ook meegewerkt aan vele due diligence-processen voor overnames en fusies in zijn specialisatiedomeinen.

Specifiek met betrekking tot de GDPR richt Geert zich op nalevingsaudits en implementatieprojecten, het opstellen van overeenkomsten voor het delen van gegevens, het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, het ontwikkelen van oplossingen voor internationale gegevensoverdrachten (zoals bindende bedrijfsregels en master transfer agreements), het geven van bewustwordingstrainingen, het optreden als DPO, het opzetten van strategieën voor het omgaan met datalekken en contacten met gegevensbeschermingsautoriteiten, evenals het juridisch onderbouwen van technologische oplossingen op basis van biometrie, RFID, embedded software, geolocatie en cameratoezicht.

Academische activiteiten en lidmaatschappen

Geert is gedurende 10 jaar onderzoeker geweest bij het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) (momenteel het Centrum voor IT & IE-recht) van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Leuven (België).

Hij is ook lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • PrivacyRules
  • Europrivacy
  • International Technology Law Association (iTechLaw)
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA)
  • Beltug

Professionele inschrijvingen 

Geert is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2000.

Vorige professionele ervaring

Voorafgaand aan de oprichting van Timelex in 2007 werkte hij 7 jaar als IT-, IE- en privacyadvocaat bij de internationale advocatenkantoren Freshfields en Lawfort in Brussel.

Opleiding

  • Master in intellectuele eigendomsrecht, KU Leuven en KU Brussel (2006)
  • Master of Laws (LL.M.), Universität des Saarlandes (1998)
  • Licentiaat in de rechten, KU Leuven en Humbold University (1996)