Hans Graux

Hans Graux
Advocaat-vennoot

Nederlands

Frans

Engels

client-focused and results-driven

very bright

an extremely able and knowledgeable TMT lawyer, always seeking to add value for his clients

Legal 500

Hans Graux Legal 500 Recommended Lawyer 2023

Praktijkdomeinen

Hans is gespecialiseerd in materies die een gedegen kennis vereisen van zowel technische aspecten als juridische omkadering. Hij stond mee aan de wieg van de huidige wetgeving rond elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (inclusief elektronische handtekeningen, elektronische zegels en tijdstempels), en adviseert zowel overheden als privébedrijven rond de correcte toepassing hiervan, en rond de nodige contractuele omkadering. Hij ondersteunde meerdere projecten voor het uitreiken en beheren van smart cards en PKI-infrastructuur, en rond mobiele identificatie.

Daarnaast verleent Hans juridische bijstand rond softwareontwikkeling en exploitatie van data, inclusief open source software-ontwikkeling en open data-applicaties. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het hergebruik van overheidsinformatie, en is vertrouwd met alle gangbare open source licenties. Bijkomend heeft hij projecten uitgevoerd rond het opzetten van data warehouses, data lakes, en big data analytics, evenals rond AI-diensten op basis van dergelijke databronnen.

Hij is een frequent geraadpleegd adviseur voor zowel nationale als internationale overheden en bedrijven rond cloud computing, informatieveiligheid en certificatiediensten, en werkte mee aan e-governmentprojecten rond digitale archivering, elektronische identificatie en elektronische handtekeningen, privacybescherming, free flow of data, elektronische communicatie via e-boxes, en gegevensuitwisseling via het only-once principe. Hij werkt sinds meer dan 15 jaar mee in baanbrekende onderzoeksprojecten, inclusief studies voor de Europese Commissie en voor verschillende Europese agentschappen, en in het kader van Horizon2020-initiatieven.

Met betrekking tot gegevensbescherming en privacybescherming ondersteunt Hans bedrijven bij al hun compliance-activiteiten, inclusief audits, data transfers/data sharing, impact assessments, afwikkeling van data breaches, en staat hij bedrijven in gespecialiseerde sectoren bij, waaronder health tech, fintech, data analytics, en de publieke sector.

Professionele inschrijvingen en kwalificaties

Hans geeft gastcolleges ICT- en privacybeschermingsrecht aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) en aan de AP Hogeschool Antwerpen. Hij was tevens onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) (vandaag het Centre for IT & IP Law) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Hij is Voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie en lid van de ICT-Comités van de Orde van Vlaamse Balies en van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

Professionele inschrijvingen 

Hans is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2005.

Vorige professionele ervaring

Vóór hij Timelex mee oprichtte in juni 2007, werkte hij twee jaar als advocaat IT-, IP- en privacyrecht in het internationale advocatenkantoor Lawfort in Brussel. Daarvoor werkte hij als academisch onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI), waar hij hoofdzakelijk onderzoek verrichte in Europese onderzoeksprojecten rond elektronische identificatie, elektronische handtekeningen en e-commerce.

Opleiding

  • Licentiaat in de rechten – KU Leuven (2002) – Cum laude
  • Aanvullende Opleiding in de Informatica (2003) – Cum Laude