Timelex verdedigt de Camerawet met succes voor het Belgische Grondwettelijk Hof

Author info

In een belangrijk arrest heeft het Belgische Grondwettelijk Hof op 20 februari 2020 geoordeeld dat de onlangs goedgekeurde Camerawet moet worden gehandhaafd. De wet introduceerde meerdere vernieuwingen in verschillende bestaande wetten, waaronder de huidige wet op het politieambt, bewakingscamera’s, nationale inlichtingen- veiligheidsdiensten, en private veiligheid. Hoewel deze wet complex is qua structuur en inhoud, voorzag hij in het algemeen in een breder kader voor de opslag, toegang en analyse van camerabeelden voor veiligheidsdoeleinden.

De wet werd aangevochten door de Liga voor Mensenrechten, die hoofdzakelijk argumenteerde dat de bepalingen van de wet een onevenredige inmenging betekende in het recht op privacy en gegevensbescherming. Daarom vroeg de Liga voor Mensenrechten om de wet nietig te verklaren. Timelex advocaten Hans Graux en Yung Shin Van Der Sype vertegenwoordigden de Belgische Staat, samen met onze collega's van Demos Law.

In het arrest (beschikbaar in het Nederlands en Frans) verwierp het Hof deze bezwaren en oordeelde dat de keuzes van de wetgever binnen de beoordelingsmarge lagen en dat de waarborgen die in de wet waren ingebouwd adequaat waren en in overeenstemming met de Europese beginselen inzake gegevensbescherming. De vernieuwingen van de Camerawet mochten dus blijven staan.