Yung Shin Van Der Sype

Yung Shin Van Der Sype
Advocaat
Skype for Business: yungshin.vandersype@timelex.eu

Nederlands

Frans

Engels

Praktijkdomeinen

Dr. Yung Shin VAN DER SYPE is gespecialiseerd in privacy- en gegevensbescherming, IT-contracten en ondernemingsveiligheid.  

Ze adviseert nationale en internationale cliënten uit verschillende sectoren, variërend van zware industrie-actoren tot sociale media- en gezondheidszorgverstrekkers. In dat kader levert ze allerlei GDPR-diensten zoals trainingen, begeleidt ze cliënten bij het melden van datalekken, treedt ze op als Data Protection Officer (DPO), en verleent ze ondernemingen en organisaties bijstand bij onderzoeken door gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Ze stelt ook allerlei GDPR-overeenkomsten op, zoals overeenkomsten voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU, verwerkersovereenkomsten, privacy policies, cookie policies, enz.

Ze heeft bijzondere expertise in HR-gerelateede vragen van privacy- en gegevensbeschermingsrecht, zoals over cameratoezicht en het monitoren en tracken van werknemers.

Academische activiteiten en lidmaatschappen

Yung Shin was doctoraal onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) (vandaag Centre for IT & IP Law (CiTiP) genoemd) aan de KU Leuven, waar ze zich specialiseerde in privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

In 2017 promoveerde ze er tot doctor in de rechten met een proefschrift over privacybescherming van werknemers, getiteld “Naar een geïntegreerde privacybescherming van werknemers in de onderneming. Een juridische analyse van het verenigbaarheidsprincipe uit het persoonsgegevensbeschermingsrecht op het werk”, uitgegeven bij Wolters Kluwer.

Sinds het behalen van haar doctoraat is Yung Shin nog steeds verbonden aan het Centre for IT & IP Law van de KU Leuven. Ze geeft er gastcolleges in o.a. ICT-recht. 

Als onderzoeker draagt ze nog steeds bij aan allerlei boeken en artikelen over privacy- en gegevensbeschermingsrecht en ondernemingsveiligheid. 

Yung Shin is ook lid van het redactiecomité van het tijdschrift Privacy & Informatie en van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken en ze is bestuurslid van de Vereniging Sociaal Recht.

Professionele inschrijvingen en kwalificaties

Yung Shin is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2017.

Opleiding

  • Doctor in de rechten, KU Leuven (2017)
  • Master in de rechten, KU Leuven (2012)