De nieuwe innovatieaftrek: ook voor software

Author info

Onder druk van de OESO heeft België de aftrek voor octrooi-inkomsten afgeschaft en vervangen door een aftrek voor innovatie-inkomsten. Voor de bedrijven die gebruik maakten van de aftrek voor octrooi-inkomsten is een overgangsperiode van 5 jaar voorzien.

Fiscale gunstregime

Een eerste aanpassing is dat de toepassing van dit nieuwe fiscale gunstregime ruimer is dan enkel de octrooiaftrek.

Het omvat ook een aftrek voor:

  • kwekersrechten,
  • weesgeneesmiddelen,
  • data- of marktexclusiviteit, en
  • auteursrechtelijke beschermde computerprogramma’s (i.e. software).

Dit kan zeer voordelig zijn voor bedrijven die software ontwikkelen of laten ontwikkelen door niet-verbonden ondernemingen.

Onderzoek en Ontwikkeling

Een tweede aanpassing is de voorwaarde dat de kosten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) direct gelinkt moeten zijn aan de daadwerkelijke economische activiteit van de onderneming in België. De kosten van O&O die uitbesteed zijn aan verbonden ondernemingen (e.g. een Belgische onderneming besteedt haar onderzoek uit aan een dochteronderneming in India omdat de kosten daar lager liggen) en de kosten verbonden aan de eventuele verwerving van de intellectuele eigendomsrechten verlagen het totale bedrag van de innovatieaftrek.

Niet-benutte aftrek

De derde aanpassing van dit nieuwe regime is dat de niet-benutte aftrek overdraagbaar is naar de volgende belastbare periode.

Aftrek naar 85% van netto-inkomsten

De laatste aanpassing is dat de aftrek berekend wordt op 85% van de netto-inkomsten. Bij de octrooiaftrek was dit op 80% van de bruto-inkomsten. Netto-inkomsten zijn de bruto-inkomsten verminderd met al de O&O kosten. De bruto-inkomsten of innovatie-inkomsten kunnen de vorm aannemen van licentievergoedingen, schadevergoedingen en kunnen ook vervat zitten in de verkoop van producten/diensten gerelateerd aan de software.

Meer informatie?

Heeft u een juridische vraag over octrooi-inkomsten en innovatie-inkomsten? Neem contact op met een advocaat van internationaal advocatenkantoor time.lex.