Nieuws & aankondigingen

Monitoren gsm-verkeer terroristische dreiging | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex vennoot Jos Dumortier wordt in De Morgen geïnterviewd over verregaande surveillance maatregelen die moeten helpen om terroristische dreigingen te detecteren.

Algemene Verordering Bescherming Persoongegevens | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Na vier jaar intensief onderhandelen is ze er: de nieuwe Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens. Een ambitieuze aanpassing van de Europese regelgeving ter zake die ongetwijfeld een grote impact zal hebben op alle belanghebbenden in de praktijk.

Belgian Privacy Commission proceedings against Facebook | time.lex
Nieuws & aankondigingen

In een zaak in kortgeding tegen Facebook heeft time.lex met verve de Belgische Privacycommissie vertegenwoordigd voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Studie AGIV Overheidsdata in de cloud | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex heeft, in opdracht van AGIV (het Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen), een studie uitgevoerd naar de risico's die een cloud-instap door de Vlaamse Overheid met zich meebrengt gelet op het vigerende Amerikaanse recht.

Privacy smartphone privé werk | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Kan ik mijn eigen gsm, smartphone of laptop gebruiken voor mijn werk? Wie mag wat controleren? Hoe zit het met bedrijfsgeheimen, privacy, verlies of diefstal enz?

e-Deposit Hof van Beroep Brussel | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Vanaf maandag 1 juni 2015 gaat het systeem van e-Deposit van kracht bij het Hof van Beroep te Brussel.

Nieuws & aankondigingen

Het voorbije jaar is het Belgisch Parlement druk bezig geweest op het gebied van economisch recht en heeft het een nieuw Wetboek van Economisch Recht gecreëerd. Op 31 mei 2014 werden een aantal belangrijke delen van dit Wetboek van kracht. Dit artikel behandelt in het kort de veranderingen in de Belgische wetgeving inzake consumentenrechten en consumentenbescherming en de precontractuele informatie inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.