Conflictafhandeling buiten de rechtbank 

Author info

Eerst onderhandelen, en dan pas procederen? Of is het omgekeerd? Hoe best onderhandelingen voorbereiden? En mediation, is dat wel zinvol in uw concreet geval?

Timelex partner Edwin Jacobs is co-auteur van een nieuw boek over conflictoplossing buiten de rechtbank.

Het boek is meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen. Het is een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.

Verschillende onderwerpen komen aan bod:

  • de typologieën van conflicten,
  • communicatietechnieken,
  • een overzicht van enkele onderhandelingstechnieken, en
  • de nieuwe regels over collaboratieve onderhandelingen, bemiddeling of mediation inclusief de nieuwe wet. 

Bestellen kan hier https://intersentia.be/nl/conflictafhandeling-buiten-de-rechtbank-38458.html

Vragen over uw concreet geschil of probleem met een leverancier of klant? Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.

conflictoplossing buiten de rechtbank