Hoe kan ik bepaalde Google zoekresultaten laten verwijderen?

Author info

Wordt u geconfronteerd met bepaalde zoekresultaten in Google die u persoonlijk nadelig treffen? Zijn er bijvoorbeeld resultaten bij die verwijzen naar feiten uit een ver verleden die zonder Google al lang uit het collectieve geheugen waren verdwenen of er überhaupt nooit hadden ingezeten?

Voorwaarden

Mits gegronde redenen kan u zich in Europa en dus ook in België verzetten tegen het tonen van ongewenste zoekresultaten. Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden en vormelijkheden die u in acht moet nemen, want de zoekmachine zal ieder verzoek apart onderzoeken. Het moet immers ook voor de zoekmachines mogelijk blijven om het publiek van adequate informatie te voorzien.

Verwijderingsformulieren

Als eerste stap bij het uitvoeren van een verwijderingsverzoek kunt u gebruik maken van de verwijderingsformulieren die de grote zoekmachines zelf ter beschikking stellen. Deze formulieren omvatten heel wat vragen.

Zo wordt gevraagd naar de naam die men moet ingeven om tot de zoekresultaten te komen alsook naar de verschillende URL’s van de zoekresultaten die als inbreukmakend worden ervaren.

Motivatie

Uiteraard zult u per zoekresultaat moeten motiveren waarom u deze verwijderd wilt zien. Dit dient met de nodige zorg te worden gedaan, want de zoekmachine mag het verzoek weigeren indien zij de motivatie niet voldoende en afdoende acht. In de rechtspraak en rechtsleer vindt men de voornaamste aandachtspunten omtrent deze motivatie terug.

Aangetekende brief

Als tweede stap kunt u de zoekmachine, wanneer die een Belgische vestiging heeft, per aangetekende brief om verwijdering verzoeken. Deze methode heeft het voordeel dat u vrijer bent in de vorm waarmee u het verwijderingsverzoek kan motiveren. Bovendien bent u niet gebonden aan het keurslijf van het formulier.

Administratieve rompslomp

Het nadeel is evenwel dat de zoekmachines nogal weigerachtig staan tegenover deze manier van werken omdat dat voor heel wat administratieve rompslomp aan hun zijde zorgt. Ze zullen doorgaans vragen om u via het verwijderingsformulier tot hen te richten. Dit neemt echter niet weg dat het u vrij staat om via deze weg een verzoek tot de zoekmachine te richten.

Jurisprudentie

De aangetekende brief kan bovendien parallel met het invullen van het verwijderingsformulier worden verstuurd, waarbij de volgorde niet van belang is. In de aangetekende brief moet u ook zorgen voor voldoende motivatie, hierbij rekening houdend met de belangrijke aandachtspunten uit de jurisprudentie rondom dit onderwerp.

Verzoek afgewezen?

Indien de zoekmachine geen gevolg geeft aan uw verwijderingsverzoek, of er niet het gevolg aan geeft dat door u werd gewenst, kunt u overwegen om een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie.

Het staat u uiteraard ook vrij, wanneer u meent dat het hier gaat om een ernstige schending van het recht op de bescherming van uw persoonsgegevens, om de zaak voor de burgerlijke rechter te brengen.

Advocaat inschakelen

Mocht u verdere vragen of bekommernissen hebben omtrent het opstellen en overmaken van een verwijderingsverzoek dan wel omtrent een eventuele klacht bij de Privacycommissie of de burgerlijke rechter, neem dan contact op met time.lex. time.lex is als gespecialiseerd privacy advocatenkantoor immers zeer vertrouwd met deze problematiek en kan u in deze doelgericht bijstaan.

Krantenarchieven

Het recht om vergeten te worden geldt overigens ook voor krantenarchieven: Cassatie: recht om vergeten te worden geldt ook voor krantenarchieven (Knack.be, 21-05-2016)

Lees ook

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan kunnen wij u ten zeerste de volgende bijdrage aanbevelen: Guidelines, Fact Sheets and Myth-Busting: EU Working Hard to Clarify the Right to Be Forgotten door Hans Graux.