Geert Somers benoemd als expert inzake datagebruik voor officiële statistiek

Author info

De deskundigengroep is opgericht door Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. De groep brengt onafhankelijke deskundigen uit verschillende disciplines bijeen om het kader te bespreken dat een effectieve en duurzame toegang moet garanderen tot gegevens die in de particuliere sector worden verzameld en bewaard voor de productie van officiële statistieken, ook in het licht van de nieuwe opkomende rollen van de nationale instituten voor de statistiek (NIS) in de datagestuurde maatschappij en economie.

Geert heeft deze functie gekregen vanwege zijn uitgebreide ervaring met het gebruik van big data door de NSI. Vooral in een tijdperk van big tech en de behoefte aan accurate feiten en informatie, wordt de rol van de NIS en betrouwbare officiële statistieken nog belangrijker dan ooit tevoren. De NIS moeten hun rol als onpartijdige, geloofwaardige verstrekker van betrouwbare statistische informatie van hoge kwaliteit en methodologische degelijkheid kunnen blijven vervullen. Op die manier kunnen zij regeringen en andere belanghebbenden, zoals internationale agentschappen of de particuliere sector, blijven helpen om met kennis van zaken onderbouwde beslissingen te nemen voor de duurzame toekomst van onze samenleving, economie en ons milieu. En dit gebruik van statistieken moet ertoe bijdragen dat regeringen en andere belanghebbenden efficiënter te werk gaan en meer verantwoording afleggen voor hun daden.

Als lid van de deskundigengroep zal Geert onder meer moeten debatteren over kwesties als de overdracht van gegevens van particuliere partijen aan de NIS, de bescherming van particuliere partijen die toegang geven tot hun gegevens, anonimisering versus pseudonimisering van gegevens, secundair gebruik van persoonsgegevens voor statistieken en evenwichtige contractuele licenties voor het gebruik van gegevens.