E-commerce

payment

Met dit nieuwe advies wil de EBA een aantal zaken verduidelijken om klanten in staat te stellen gebruik te maken van de nieuwe en innovatieve betaaldiensten die TPP's aanbieden.

EMEA Top Tier Firms 2017 | time.lex

Het enorme potentieel van het internet voor het verwerven, verkopen en vermarkten van diensten en produkten is duidelijk.

PSD2: toegang tot de rekening | time.lex

In juli 2013 publiceerde de Europese Commissie een pakket wetsvoorstellen met daarin een geüpdatete Richtlijn voor Betalingsdiensten (beter bekend onder de Engelstalige afkorting 'PSD2'). De PSD2 handelt wat betreft bank en betaling onder meer over toegang tot en gebruik van de informatie op

Algemeen verbod van verkoop met verlies | time.lex

Het Belgische verbod voor handelaars om producten te verkopen tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, is in strijd met het Europese recht. Dat antwoordt het EU-Hof van Justitie op een vraag van de rechtbank van koophandel in Gent. Stefan Van Camp licht toe.

E-commerce duurzame drager | time.lex

In een recent arrest van het Hof van Justitie omtrent verkoop op afstand verduidelijkte het Hof dat een hyperlink met informatie betreffende de voorwaarden waaronder afstand kan gedaan worden van het herroepingsrecht niet kan beschouwd worden als een duurzame drager.