E-commerce

EMEA Top Tier Firms 2017 | time.lex
E-commerce

Het enorme potentieel van het internet voor het verwerven, verkopen en vermarkten van diensten en produkten is duidelijk. In de Europese Unie heeft elektronische handel of e-commerce zich in een relatief kort tijdsbestek ontwikkeld tot “big business”, waarbij bedrijven hun produkten en diensten makkelijk dan vroeger kunnen aanbieden. Hieronder bespreken we kort 7 juridische uitdagingen waarmee e-commerce in de Europese Unie momenteel heeft af te rekenen.

PSD2: toegang tot de rekening | time.lex
E-commerce

In juli 2013 publiceerde de Europese Commissie een pakket wetsvoorstellen met daarin een geüpdatete Richtlijn voor Betalingsdiensten (beter bekend onder de Engelstalige afkorting 'PSD2'). De PSD2 handelt wat betreft bank en betaling onder meer over toegang tot en gebruik van de informatie op betaalrekeningen door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt, in het jargon gekend als 'access to the account'...

Algemeen verbod van verkoop met verlies | time.lex
E-commerce

Het Belgische verbod voor handelaars om producten te verkopen tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, is in strijd met het Europese recht. Dat antwoordt het EU-Hof van Justitie op een vraag van de rechtbank van koophandel in Gent. Stefan Van Camp licht toe.

E-commerce duurzame drager | time.lex
E-commerce

In een recent arrest van het Hof van Justitie omtrent verkoop op afstand verduidelijkte het Hof dat een hyperlink met informatie betreffende de voorwaarden waaronder afstand kan gedaan worden van het herroepingsrecht niet kan beschouwd worden als een duurzame drager.