Intellectuele eigendom

youtube

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Constantin Film Verleih (C‑264/19) het begrip ‘adres’ nader toegelicht in het kader van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de Handh

merken

De slogan ‘Just do it’, de krokodil van Lacoste, de gele kleur van Zwitsal en de vorm van Toblerone-chocolade: wat hebben ze gemeen? Je zou het niet meteen denken maar al deze tekens zijn beschermde merken.

Doorverkopen e-books | Timelex

De website van Tom Kabinet - een online platform voor het kopen en verkopen van tweedehands e-books - hield ermee op toen het Hof van Justitie oordeelde dat de toestemming van de auteur of rechthebbende nodig is voor het doorverkopen van tweedehands e-books. Een korte analyse.

Links broncode

To link or not to link, that is the question! Over ‘hyperlinking’ en ‘framing’ van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Foto

Je schrijft een blog en zoekt online een bijpassende foto, je maakt een bedrijfswebsite en voegt een Google-afbeelding in, of je smukt je Facebook-pagina op met een kiekje gevonden op het web... Een foto kopiëren van het internet en ‘plakken’ op een eigen website, het gebeurt wel vaker.

E-books copyright auteursrecht | time.lex

In navolging van de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar oordeelde het Hof van Justitie onlangs dat het leenrecht van toepassing kan zijn op het openbaar uitlenen van e-books.

Auteursrechten hyperlink delen | time.lex

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het delen van een hyperlink naar onrechtmatig gepubliceerde werken ook een inbreuk op auteursrechten kan uitmaken.

Europese recht | time.lex

Om de toegang tot het gerecht te waarborgen, bestaan er verschillende soorten systemen om advocaatkosten op de verliezende partij te verhalen. Zo is het in sommige lidstaten mogelijk om de volledige advocaatkosten terug te vorderen.

Doorverkoop software | time.lex

De auteur van een computerprogramma heeft het exclusieve recht om exemplaren van zijn software in het vrije verkeer te brengen. Dit noemt men het distributierecht.