Intellectuele eigendom

Links broncode
Intellectuele eigendom

To link or not to link, that is the question! Over ‘hyperlinking’ en ‘framing’ van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Foto
Intellectuele eigendom

Je schrijft een blog en zoekt online een bijpassende foto, je maakt een bedrijfswebsite en voegt een Google-afbeelding in, of je smukt je Facebook-pagina op met een kiekje gevonden op het web... Een foto kopiëren van het internet en ‘plakken’ op een eigen website, het gebeurt wel vaker. Maar is het ook effectief toegelaten?

E-books copyright auteursrecht | time.lex
Intellectuele eigendom

In navolging van de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar oordeelde het Hof van Justitie onlangs dat het leenrecht van toepassing kan zijn op het openbaar uitlenen van e-books. Het gevolg hiervan is dat uitgevers (of auteurs) het openbaar uitlenen van e-books niet kunnen verhinderen, want hun toestemming is niet vereist. Met andere woorden, de openbare bibliotheken hebben geen licentie nodig voor e-lending.

Auteursrechten hyperlink delen | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het delen van een hyperlink naar onrechtmatig gepubliceerde werken ook een inbreuk op auteursrechten kan uitmaken.

Europese recht | time.lex
Intellectuele eigendom

Om de toegang tot het gerecht te waarborgen, bestaan er verschillende soorten systemen om advocaatkosten op de verliezende partij te verhalen. Zo is het in sommige lidstaten mogelijk om de volledige advocaatkosten terug te vorderen. Iin andere lidstaten gaat de rechter achteraf na welke proceskosten nuttig waren.

België kent een forfaitair systeem, met minimum- en maximumforfaits, maar de vraag is of dat maximumforfait in overeenstemming is met het Europese recht.

Doorverkoop software | time.lex
Intellectuele eigendom

De auteur van een computerprogramma heeft het exclusieve recht om exemplaren van zijn software in het vrije verkeer te brengen. Dit noemt men het distributierecht. Nadat de auteur, of iemand anders met zijn toestemming, zijn computerprogramma in het vrije verkeer heeft gebracht (in de Europese Unie), is het distributierecht uitgeput. Dat betekent dat de auteur geen controle heeft over de verdere doorverkoop van het programma. Het Hof oordeelt dat dit niet geldt voor een reservekopie, tenzij met toestemming van de auteur (of rechthebbende) van de software.

Illegaal downloaden | time.lex
Intellectuele eigendom

Er woedt al langer een debat over de wettelijkheid van het downloaden van beveiligde inhoud uit zogenaamde “illegale bronnen” op basis van de privé-kopie uitzondering. De Auteursrichtlijn voorziet deze uitzondering op algemene wijze. Toestemming van de auteursrechthebbende is niet vereist wanneer de reproductie enkel bestemd is voor privégebruik. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de kwestie van de “illegale bron” verduidelijkt, wat gevolgen heeft voor de auteursrechtheffingen op lege media-/gegevensdragers.

Auteursrecht software Europa | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europese Hof van Justitie velde op 3 juli een belangrijk principe-arrest betreffende de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software. Het arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof in een geschil tussen Oracle en UsedSoft.

Uitspraak het Hof van Cassatie arrest 03-06-2010 | time.lex
Intellectuele eigendom

Cassatie bevestigt de rechten van de individuele programmeur op zijn software.