Human resources (HR)

Personeelsbeleid (HR)

Het menselijk kapitaal blijft één van de belangrijkste troeven van iedere organisatie. De bedrijfswaarde van human resources valt des te meer op door de versnelling van de digitale innovatie in de HR-dienstensector die men thans waarneemt. Parallel met en vaak als gevolg van de toename van digitale innovatie zijn we getuige van een explosie van wetten en regels die direct of indirect van invloed zijn op de uitrol en het gebruik van deze digitale innovaties.

De specialisten van Timelex kunnen u helpen om doorheen deze juridische jungle te navigeren en de kansen te identificeren die uw projecten kunnen vooruithelpen. Zo plukt u ten volle de vruchten van digitale innovatie in de HR-sector, als HR-dienstverlener of als klant ervan.

Ons cliënten in human resources

Als advocatenkantoor dat streeft naar het samenbrengen van recht en innovatie, gaan we voor pragmatische, werkbare en commercieel haalbare oplossingen voor al uw juridische vragen en problemen.

Onze cliënten zijn onder meer:

 • Multinationals met grote HR-afdelingen
 • Overheidsinstellingen die actief zijn op het gebied van sociale zekerheid, werkgelegenheid en pensioenen
 • Dienstverleners actief in werving en selectie
 • HR-consultancy-dienstverleners
 • Verstrekkers van tijdelijke werkkrachten
 • Dienstverleners op het gebied van HR-technologie
 • Enz.

Onze dienstverlening in human resources

We staan onze cliënten bij met een waaier aan diensten op alle gebieden waar innovatieve HR-diensten geïntroduceerd worden:

 • Gespecialiseerd HR-gerelateerd advies over privacy en gegevensbescherming, zoals GDPR-compliance, monitoring en tracking van werknemers, monitoring van en toegang tot e-mailbox en internetgeschiedenis, klokkenluiders, etc.
 • Adviseren over de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IP) (auteursrecht, octrooien, enz.) van de onderneming en haar personeel en zelfstandige medewerkers, zoals het opstellen van IP-contracten en -clausules en het voeren van gerechtelijke procedures over IP
 • Adviseren over de bescherming en handhaving van bedrijfsgeheimen (knowhow) ten opzichte van (voormalige) werknemers en zelfstandige medewerkers
 • Ondersteunen van beleid en wetgeving op nationaal niveau
 • Contractueel werk, rekening houdend met de best practices en specifieke kenmerken van de sector
 • Het oplossen van geschillen door bemiddeling en juridische procedures