Detailhandel & consumptiegoederen

Retail & consumer goods

Decennialang worden producenten en detailhandelaren van consumptiegoederen geconfronteerd met strengere nalevingsvoorschriften, met name op het gebied van consumentenveiligheid en milieuoverwegingen, terwijl de consumentenmarkt zich aanzienlijk heeft ontwikkeld tot een mondiale, dynamische en online markt. Het wetgevingsproces wordt grotendeels aangestuurd door het consumentenbeleid van Europese instellingen. De uitdagingen worden niet aangepakt door de bestaande regelgeving, gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, grootschalige robotisering, zelfwerkende producten en de voortdurende vooruitgang van geconnecteerde producten die aangestuurd worden door geautomatiseerde gegevensverzameling en -verwerking. Door gebruik te maken van connecties tussen consumenten heeft het fenomeen van de deeleconomie, waarbij delen en collectief consumeren centraal staat, een nieuw gebied gecreëerd waar juridische kwesties vaak onduidelijk blijven.

Ervaring

Wij hebben aanzienlijke ervaring in het begrijpen en behandelen van juridische kwesties die ontstaan door de digitalisering van retail, het opzetten van online marktplaatsen en commerciële retailwebsites en het adviseren van multinationals in verschillende jurisdicties en internationale instellingen en autoriteiten in het kader van hun beleid ter bevordering van e-commerce en consumentenbescherming. 

Advies over productconformiteit

Daarnaast adviseren wij over productconformiteit en de risico's van productaansprakelijkheid in verschillende sectoren. We hebben product recall projecten georganiseerd. Wij adviseren regelmatig over verkoopsaspecten aan de consument en commerciële garanties en zijn bovendien betrokken bij de ontwikkeling van de wetgeving in dit kader. De beoordeling van misleidende of agressieve marktpraktijken die schadelijk kunnen zijn voor de consument is een ander belangrijk domein waarin wij actief zijn. To slot zijn we betrokken bij verschillende Europese en nationale beoordelingsstudies, waarbij we de marktomstandigheden voor consumenten in een online en offline omgeving onderzoeken.