Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom

IP boutique Timelex is ‘worth every cent’

Legal 500

De meest waardevolle assets van een onderneming omvatten haar intellectuele eigendom (IP) en bedrijfsgeheimen, d.w.z. haar intellectuele creaties, uitvindingen, knowhow, data, handelsnaam, productnamen en -vormen, enz.

We geven cliënten van elke omvang – van multinationals tot individuele ondernemers en non-profitorganisaties – en uit verschillende sectoren – software, internet, technologie, fotografie, mode, meubels, luxeproducten, entertainment, detailhandel, productie, bankwezen, enz. – strategisch juridisch en commercieel advies over alle aspecten van de bescherming, exploitatie en handhaving van hun intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen, zoals auteursrecht, merken, domeinnamen, octrooien, modelrechten, knowhow, handelsnamen, geografische aanduidingen, en over daaraan verbonden juridische aspecten, zoals oneerlijke concurrentie, handelspraktijken, distributie- en reclamewetgeving.

IP-Contracten

We helpen cliënten bij het opstellen en onderhandelen van verschillende soorten IP-gerelateerde contracten, zoals:

 • Licenties
 • Contracten omtrent de overdracht van intellectuele eigendomsrechten
 • Contracten omtrent de gezamenlijke ontwikkeling van creaties
 • Distributiecontracten
 • Doorverkoopcontracten
 • Open-source softwarelicenties
 • Co-existentiecontracten voor merken
 • Geheimhoudingscontracten (NDA’s)
 • Niet-concurrentiecontracten
 • IP-clausules voor in arbeidscontracten en -reglementen
 • IP-contracten in het kader van outsourcing, M&A en joint ventures waarbij technologiebedrijven betrokken zijn
 • Due diligence van intellectuele eigendomsrechten in M&A

IP-Geschillen

We staan cliënten bij in hun geschillen omtrent intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen met hun concurrenten, businesspartners, klanten, leveranciers, voormalige bestuurders, werknemers of werkgevers, enz., zowel aan de zijde van de eisende partij als die van de verwerende partij. Samen met de cliënt bepalen we de beste processtrategie om de beste resultaten te behalen. We hebben een track record van succesvolle resultaten in IP-procedures.

 • Procedures om inbreuken op IP-rechten te doen stopzetten
 • Procedures om schadevergoeding te bekomen
 • Beslag inzake namaak (bewijsbeslag) 
 • Beslag op namaakproducten bij de douane
 • Oppositie- en vernietigingsprocedures van merken
 • Procedures over domeinnamen

‘Timelex's team has a wealth of experience acting for clients in IP litigation and on transactional matters’

Legal 500