Informatietechnologie

IT

Arguably ‘Belgium’s leading IT niche’ practice, Timelex’s team ‘really understands business needs'

Legal 500

Ons team staat bekend om zijn uitgebreide en diepgaande expertise in de juridische aspecten van informatietechnologie (IT).

IT-CONTRACTEN

Cliënten uit diverse industriële sectoren doen een beroep op ons om hen bij te staan bij het opstellen en onderhandelen van verschillende soorten IT-diensten, software, hardware en technologiecontracten, zoals:

 • Softwareontwikkeling, licentie- en implementatiecontracten
 • Software wederverkoop, distributie en agentuurovereenkomsten
 • Contracten voor IT-projecten
 • IT-outsourcingcontracten
 • Cloud computing contracten
 • Hardware aankoop- of leasingcontracten

IT-geschillen 

Helaas lopen niet alle IT-projecten goed af. Enkele van de belangrijkste redenen daarvoor zijn een lastenboek met onduidelijke eisen of doelstellingen, slecht projectmanagement, slechte kwaliteit, een gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden, wijzigingen aan de eisen of de omvang van het project, discussies over de omvang van het project, coördinatiemoeilijkheden tussen business en IT, communicatiemoeilijkheden, gebrek aan tijd, middelen of budget, enz.

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het begeleiden van cliënten, zowel leveranciers als hun klanten, bij het afhandelen van mislukte IT-projecten, zoals mislukte ERP-software-implementaties, mislukte softwareontwikkelingsprojecten, enz. Rekening houdend met de zakelijke behoeften en doelstellingen van de cliënt in kwestie, bepalen wij de beste juridische en commerciële strategie en vertegenwoordigen wij deze in gerechtelijke procedures. Onze advocaten hebben een bewezen track record van succesvolle procesresultaten.

INTERNET & E-COMMERCE

Ons team heeft ruime ervaring in het adviseren over de naleving van de wetgeving inzake elektronische handel, zowel in de B2C als B2B-context: 

 • Algemene voorwaarden voor elektronische handel
 • Gebruikersvoorwaarden voor websites
 • Privacy en cookiebeleid voor websites
 • Retour- en teruggavebeleid
 • Online adverteren
 • Online gokken

BETALINGSDIENSTEN (FINTECH)

Wij zijn gespecialiseerd in de juridische aspecten van FinTech. Wij adviseren over mobiele en online betaaldiensten en apps, de naleving van wetgeving op het gebied van elektronisch bankieren, elektronisch geld en elektronische betalingen, discussies over de reikwijdte van PSD2 (uitzonderingen, vrijstellingen, juridische impact van betalingen en gegevensstromen in het ecosysteem), elektronische authenticatie, elektronische handtekeningen, elektronische archivering, enz. We staan FinTech-bedrijven ook bij in hun contacten met toezichthouders. Wij helpen hen verder bij het naleven van de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming (GDPR).

Ook adviseren wij regelmatig Noord-Amerikaanse (VS, Canada) bedrijven over hun Europese marktstrategie en andere juridische uitdagingen, zoals de vraag of de GDPR van toepassing is op Amerikaanse marktplatforms, distributeurs, leveranciers of e-commerce bedrijven en de vraag of zij een PSD2 licentie nodig hebben.

Timelex is een geassocieerd partner van B-Hive, een Europees FinTech ecosysteem gevestigd in Brussel, Londen, New York en Tel Aviv. Samen organiseren we evenementen en faciliteren we ‘matchmaking’ voor start-ups en scale-ups. Zo koppelen wij wet en innovatie in het FinTech ecosysteem.

The 'pragmatic and solution-minded' team at Timelex 'know the fintech scene very well', 'a unique combination of legal and fintech knowledge makes them a trustworthy party to work with’

Legal 500

E-GOVERNMENT

Modernisering en digitalisering zijn van cruciaal belang voor overheden om hun burgers en bedrijven efficiënte en hoogwaardige diensten aan te bieden. Timelex heeft in het verleden overheden op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en zelfs internationaal niveau ondersteund om ervoor te zorgen dat hun wetgevend kader geschikt is om de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten te ondersteunen. 

Timelex heeft geholpen bij de wijziging en modernisering van administratieve wetgeving om diensten zoals elektronische communicatie, ondertekening, identificatie, identificatie, belastingen en overheidsopdrachten mogelijk te maken.

Daarnaast heeft Timelex overheidsdiensten ondersteund bij het faciliteren van hun eigen nalevingsinspanningen, onder meer door het uitvoeren van gegevensbeschermingsaudits, het opstellen van een intern beleid en richtlijnen, de negotiatie van overeenkomsten en zelfs geschillenbeslechting. 

Tot slot heeft Timelex overheden bijgestaan in het kader van de oprichting en ondersteuning van specifieke e-overheidsprojecten, zoals bij het oprichten van factureringplatforms, ondertekeningsdiensten en communicatiediensten, door ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving en te voorzien in de nodige contractuele bepalingen.

E-AUTHENTICATIE

Integriteit en authenticiteit zijn cruciale begrippen in elektronische transacties. Integriteit houdt in dat digitale informatie niet kan worden gewijzigd zonder dat deze na de creatie ervan wordt gedetecteerd. Authenticiteit houdt in dat het op betrouwbare wijze kan worden gekoppeld aan de bron. Technisch gezien kan aan beide concepten worden voldaan met behulp van digitale handtekeningen, VPN's, elektronische identiteiten, blockchain, enzovoort. Timelex is gespecialiseerd in het juridische kader rond integriteit en authenticiteit. 

Timelex heeft de Europese Commissie juridische ondersteund bij het opstellen van de eIDAS-Verordening  betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, met inbegrip van elektronische handtekeningen, zegels en tijdstempels en diverse secundaire wetgeving over dit onderwerp. Daarnaast biedt Timelex juridische bijstand aan trust service providers en certificatiedienstverleners, en aan bedrijven die willen profiteren van elektronische ondertekening, identiteitsbeheer, tijdstempels en elektronische archivering. 

Door de directe betrokkenheid van Timelex bij de totstandkoming van deze wetten is Timelex een van de weinige advocatenkantoren die een diepgaande expertise heeft in dit complexe juridische domein.  

COMPUTER- EN CYBERCRIMINALITEIT

Nu digitale omgevingen en netwerkomgevingen de belangrijkste katalysatoren zijn voor economische en sociale waardecreatie hebben criminele organisaties hun activiteiten verplaatst naar het internet. Bovendien zijn cybercriminelen aanzienlijk geprofessionaliseerd, omwille van de relatief hoge investeringsrendementen en de zekerheid van een bijna volledige anonimiteit. Dit maakt het steeds moeilijker voor bedrijven, overheden en rechtshandhavingsinstanties om bij te blijven. Wetgevers op internationaal, Europees en nationaal niveau hebben geprobeerd een inhaalmanoeuvre te maken. Er zijn nieuwe wetten op het gebied van cyberbeveiliging ingevoerd, gericht op belangrijke sectoren in de samenleving, terwijl de bevoegdheden voor rechtshandhaving om cyberspace te onderzoeken en te opereren aanzienlijk zijn uitgebreid.

Timelex heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de context van cybersecurity en cybercrime. We waren nauw verbonden met het Belgisch Centrum voor Cybercriminaliteit voor Opleiding, Onderzoek en Onderwijs (B-CCENTRE). We hebben verschillende regeringen geholpen bij het opstellen van beleid en wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging. Wij ondersteunen onze klanten met advies en interne training over procedures voor het beheer van datalekken, meldingen van incidenten en de juridische aspecten van informatiebeveiligings-governance. Wij vertegenwoordigen ook financiële instellingen, multinationals en KMO's in grote en kleine cybercriminaliteitszaken.

Niche technology firm Timelex is ‘state of the art in the field of IT’

Legal 500