Yung Shin Van Der Sype vervoegt advocatenkantoor time.lex

Author info

Yung Shin Van Der Sype die onlangs haar doctoraat aan de KU Leuven behaalde met een studie over de privacybescherming van werknemers op de werkvloer is deze maand gestart bij het nichekantoor time.lex. Zij zal zich toeleggen op ICT overeenkomsten, ondernemingsveiligheid en privacy-en gegevensbeschermingsrecht, een cruciale discipline in tijden dat alle ogen gericht zijn op de GDPR.

Achtergrond

Yung Shin Van Der Sype behaalde haar diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven in 2012 en werkte er tot oktober 2017 als juridisch onderzoeker.  In die hoedanigheid werkte ze mee aan verschillende boeken en artikelen over privacy, gegevensbescherming en onderneming.

In april 2017 verdedigde Yung Shin haar doctoraatsthesis “Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming”. Hier boog ze zich over de vraag hoe privacyrechten af te wegen in concrete geschillen, bijvoorbeeld in een ontslagprocedure. Ze ontwikkelde een wiskundige methode waarmee de privacyrechten van werknemers kunnen beoordeeld worden in concrete situaties.  

Yung Shin Van Der Sype was eveneens de juridische contactpersoon in verschillende door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprojecten over ondernemingssecurity (zoals MUSES en DOGANA) en externe juridische adviseur in andere Horizon 2020 onderzoeksprojecten.

Ze behaalde een certificaat Data Protection Officer aan het Data Protection Institute.

Yung Shin doceert het vak Electronic Contracts Law in de bijkomende Master Intellectual Property and ICT Law (KU Leuven, Campus Brussel). 

Toekomst

Over haar toetreding tot time.lex advocaten is ze enthousiast:

De nieuwe technologieën hebben vele zaken in een stroomversnelling gebracht waardoor de voorhanden beschermingsregels soms zwakheden vertonen. Op het snijpunt van al die normen ontstaan soms nieuwe spelregels die de wetgever initieel niet kon voorzien, bijvoorbeeld bij de privacy-inbreuken op de werkvloer. Het zijn juridisch boeiende tijden en dit vertalen naar praktische oplossingen voor de ondernemingen is een uitdaging die ik samen met het gespecialiseerde team van time.lex graag aanga.

Yung Shin (29) is woonachtig in Sint-Agatha-Rode en haar vrije tijd vult ze met piano spelen en …paintball!