Franse cookiezaak: zijn cookiewalls binnenkort toegestaan?

Author info

Verschillende toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Belgische, Nederlandse en Franse, hebben in het verleden al verklaard dat cookiewalls niet zijn toegestaan. Maar in een cookiezaak voor de Franse Raad van State (Conseil d'État), tussen de CNIL (de Franse toezichthouder) en een aantal mediabedrijven, is de Franse auditeur (“rapporteur public”) echter van mening dat cookiewalls wel moeten worden toegestaan. De uitspraak volgt binnenkort.

1. Cookiewalls verboden

In ons jaarlijks overzicht van de AVG hadden we al vermeld dat ondertussen bijna alle toezichthoudende autoriteiten hebben verklaard dat een cookiewall illegaal is. Dit betekent dat een website enkel gebruikt kan worden als alle cookies worden aanvaard door de bezoeker, ook marketing cookies bijvoorbeeld. 

Voor het plaatsen van cookies wordt immers een beroep gedaan op de toestemming van de bezoeker, maar die toestemming moet voldoen aan de vereisten uit de AVG, zijnde een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. Indien een bezoeker de website niet kan raadplegen zonder toe te stemmen met niet-noodzakelijke cookies, wordt dat door verschillende toezichthoudende autoriteiten aanzien als een toestemming die niet vrij gegeven is. Die toestemming zou dus ongeldig zijn.

2. Toch toegestaan?

Voor de Franse Raad van State is een cookiezaak aanhangig tussen de CNIL en een aantal mediabedrijven. In die zaak is de Franse auditeur van mening dat cookiewalls wel toegestaan zouden moeten zijn omdat de bezoeker de mogelijkheid heeft om de website met de cookiewall niet te bezoeken. De bezoeker zou immers ook een website zonder cookiewall kunnen bezoeken. De auditeur wees naar het economische belang van het gebruik van cookies. 

Het advies van de auditeur is echter niet bindend voor de Raad van State.  

Het arrest volgt binnenkort. Wij houden u op de hoogte.