Statusupdate van de Gegevensbeschermingsautoriteit na 6 maanden GDPR

Author info
Statusupdate Gegevensbeschermingsautoriteit

Zes maanden na het van toepassing worden van de GDPR heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 23 november 2018 een eerste statusupdate gegeven. Daaruit blijkt dat er een exponentiële toename is van het aantal dossiers.

De grote stijging van het aantal meldingen van data breaches (bijna 25 keer meer, bijna 2 per dag) wijt de GBA aan het feit dat de meldplicht vóór 25 mei 2018 enkel voor de telecomsector gold en sinds 25 mei 2018 uitgebreid is naar alle sectoren.

De top 5 van de sectoren waaruit de meeste meldingen van data breaches komen, zijn:

  1. Gezondheidszorg
  2. Verzekeringen
  3. Openbaar bestuur en defensie
  4. Telecommunicatie & BIPT
  5. Financiële dienstverlening

In 2017 behandelde de GBA 5.000 kerndossiers (informatie, bemiddeling/klachten en controle), en in 2018 zal dit meer dan 7.000 zijn.

De eerste inspecties zijn ondertussen aan de gang. Er zijn nog geen dossiers doorgestroomd naar de geschillenkamer voor behandeling ten gronde.

Bron: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/zes-maanden-avg-een-balans