Charlotte De Thaye

Charlotte De Thaye
Advocaat

Nederlands

Frans

Engels

'Charlotte De Thaye works fast and is very responsive'

Legal 500

Praktijkdomeinen

Charlotte De Thaye is gespecialiseerd in digital finance (FinTech) en financieel (regulatoir) recht, onder meer door het adviseren van kredietinstellingen (zowel gevestigde banken als challenger banks), beleggingsondernemingen, verzekeraars, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en andere financiële spelers omtrent een breed scala aan regulatoire en compliance aangelegenheden. In dit kader begeleidt zij regelmatig diverse vergunningsaanvraagdossiers bij de Belgische toezichthouder en treedt zij adviserend op met betrekking tot de reglementering inzake (consumenten- en KMO-)krediet, betalings- en elektronisch geld-diensten (PSD en EMD) en anti-witwaspraktijken (AML/CFT).

Charlotte adviseert omtrent privacy- en gegevensbeschermingsrecht (GDPR en e-Privacy), zowel in het algemeen als met betrekking tot specifieke sectoren.

Zij is tevens gespecialiseerd in IT-recht, met inbegrip van e-commerce, software, diensten inzake e-handtekeningen en e-archiving (eIDAS), en het opstellen van diverse soorten IT-contracten.

Charlotte legt zich verder ook toe op intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merken, modellenrechten, databankrechten), bedrijfsgeheimen en domeinnamen.

Daarnaast staat zij cliënten bij op het gebied van algemeen ondernemingsrecht en commerciële contracten, zoals distributie, handelsagentuur, franchising, commerciële samenwerkingen, enz.

Charlotte is bovendien betrokken bij baanbrekende onderzoeksprojecten binnen haar specialisatiegebieden, die worden gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. In het kader van deze projecten verleent zij zowel juridisch en ethisch advies en analyse, en biedt zij bredere ondersteuning aan de onderzoekspartners van Timelex in deze projecten.

Professionele inschrijvingen

Charlotte is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2018.

Vorige professionele ervaring

Voor zij Timelex vervoegde in 2021, werkte Charlotte drie jaar als advocaat in het kantoor Simont Braun in Brussel.

Opleiding

  • Master in intellectuele eigendom en ICT-recht, KU Leuven (2018)
  • Master in de rechten, Universiteit Gent (2017)