Marketing

Marketing

De creatieve denkwijze die de hoeksteen van de marketingactiviteit vormt, is de afgelopen tien jaar op de proef gesteld door een toenemende noodzaak om aan allerlei regelgeving te voldoen. Het toegenomen besef dat privacy een belangrijke deel van mensen is, heeft een grote impact gehad op de sector. Afbeeldingen zijn het onderwerp van wettelijke bescherming en dus een waardevol goed. Anderzijds zijn de mogelijkheden van online gegevensverzameling, profiling en het volgen van individuen als doelwit van gepersonaliseerde advertenties enorm populair geworden en waren er regels nodig om individuen te beschermen tegen misbruik van hun persoonsgegevens. 

De marketingtransformatie

Bovendien is de regelgeving ter bescherming van de consument gericht op verschillende vormen van misleidende en agressieve marketingtechnieken, zowel online als offline. Marketingkanalen zijn steeds meer online kanalen geworden die gebruik maken van digitale technieken, zoekmachines en populaire sociale media. Marketing is steeds minder duidelijk geworden en is subtieler en invloedrijker geworden. Beroemdheden onderschrijven producten op populaire sociale media zoals Instagram; advertenties worden verspreid tussen informatieve boodschappen op Twitter; de 'likes' en peer-to-peer reviews van producten of diensten, vooral op het gebied van reizen, toerisme en entertainment, worden soms geïnfiltreerd.  Het onderscheid tussen reclame en informatie is vaak onduidelijk. Anderzijds lijken mensen steeds gevoeliger te worden voor marketingcampagnes die als ongeschikt of denigrerend voor bepaalde groepen in de samenleving kunnen worden beschouwd.

Juridische kwesties in marketing

Wij hebben de nodige ervaring met juridische vraagstukken die te maken hebben met de steeds complexere marketingactiviteiten, zowel in de online als offline omgeving. Wij hebben deel uitgemaakt van enkele van de belangrijkste rechtspraak en regelgevende ontwikkelingen en voeren juridische beoordelingen uit van specifieke markten en hun kwesties in opdracht van Europese en Belgische instellingen.