Onze Blog

GDPR boetes
Privacy & gegevensbescherming

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde interessante beslissingen op haar website van zaken waarin er geen geldboete maar een corrigerende maatregel werd opgelegd, zoals een berisping, een waarschuwing of een bevel. 

archief
Privacy & gegevensbescherming

De Deense toezichthoudende autoriteit stelt een boete voor van 1,5 miljoen DKK (ongeveer € 200.000) aan een Deense meubelfabrikant (IDDesign) voor het niet naleven van de verplichtingen inzake bewaartermijnen van persoonsgegevens.

British Airways
Privacy & gegevensbescherming

De Britse toezichthoudende autoriteit, de British Information Commissioner’s Office (ICO), liet weten van plan te zijn om een GDPR boete op te leggen van £ 183 miljoen (omgerekend € 243,47 miljoen) aan British Airways.

security
Privacy & gegevensbescherming

In november 2017 trad de nieuwe 'Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid' in werking. Deze wet is onlangs gewijzigd.

1 jaar gdpr
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing. Deze maand zijn we één jaar verder en maken we een balans op van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten doorheen de EU.

email
Privacy & gegevensbescherming

De verklaring door de nieuwe voorzitter van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dat er in 2019 een tandje zal worden bijgestoken om de naleving van de GDPR te verzekeren is ondertussen kracht bijgezet door het opleggen van de eerste GDPR boete in België.

Laptop
Privacy & gegevensbescherming

Met recent gewijzigde wetgeving over de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer krijgen sommige ondernemingen een helpende hand van de wetgever bij het up-to-date houden van hun klantenbestand.

NIS
Privacy & gegevensbescherming

De nieuwe NIS-richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging is omgezet in de nationale wetgeving in België. Wat betekent het voor u? We zetten de praktische implicaties op een rij. 

Europese Richtlijn (EU) 2016/1148
Informatietechnologie

Op 3 mei 2019 trad de “wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid” in werking.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.