Onze Blog

NIS2
Cybersecurity

Met de NIS2 verschuift de focus van netwerk- en informatiebeveiliging naar cybersecurity. Waar schoot NIS1 tekort en wat verandert er onder NIS2? Lees meer.

AI-based legal tech solutions: discover the legal pitfalls
Artificial Intelligence (AI)

Het gebruik van AI-based legal tech-oplossingen kent voordelen, maar ook valkuilen. In dit blog zijn de overwegingen op basis van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en context verzameld.

Recital 72 versus Employment agreements
Intellectuele eigendom

Deze blog wil een licht werpen op enkele van de meer onderbelichte bepalingen van de DSMD, specifiek de bepalingen die een weerslag hebben op arbeidsovereenkomsten. Het gaat om de bepalingen van hoofdstuk 3 van de DSMD betreffende de billijke vergoeding in exploitatiecontracten van auteurs en uitvoerende kunstenaars.

Generatieve AI
Artificial Intelligence (AI)

Er is nog veel rechtsonzekerheid over de input en output van AI en - in het bijzonder – in verhouding tot het auteursrecht. In dit artikel behandelen we twee class actions uit de VS over de toepasselijkheid van bestaande wettelijke voorschriften op generatieve AI.

Rightso
Privacy & gegevensbescherming

Lees meer over de nieuwe GDPR-tool van Timelex: Rightso.

The American Data Privacy and Protection Act
Privacy & gegevensbescherming

De VS is één van de weinige geïndustrialiseerde landen ter wereld die niet over één nationale privacywet beschikken. In plaats daarvan is er een lappendeken van verschillende federale wetten die de privacy van gegevens regelen. Daarom is de ADPPA, die de steun geniet van beide takken van het Congres en van beide politieke partijen, een langverwacht stuk federale wetgeving dat - als het wordt aangenomen - de eerste allesomvattende privacywet zou zijn die het hele land bestrijkt.

Boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law"
Nieuws & aankondigingen

Timelex presenteert met trots het boek "Privacy and Technology Law in Europe - Privacy and Data Protection Law", als onderdeel van de IEL, een project dat tot doel heeft toegang te verschaffen tot rechtssystemen over de hele wereld door geschikte auteurs te zoeken en hen te helpen bij het schrijven van een boek over het recht van hun land op een bepaald rechtsgebied.

opt-in e-mail marketing
Privacy & gegevensbescherming

In 2021 diende een betrokkene een klacht in bij de GBA omdat hij een direct marketing e-mail had ontvangen van een bedrijf waar hij al sinds twee jaar geen klant meer was. Mocht het bedrijf direct marketing e-mails versturen zonder toestemming aan ex-klanten? We lichten het toe aan u.

Politiek akkoord over de Crypto Travel Rule
Informatietechnologie

In deze blog bekijken we wat er in de loop van de wetgevingsprocedure is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangaande informatie die verstrekt moet worden bij geldovermakingen en bepaalde crypto-activa.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.