Timing
12h00
Webinar

Webinar: E-privacy, waar staan we?

De Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 (de e-privacy richtlijn), werd in België omgezet in de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie haar eerste ontwerp voor verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (e-privacy verordening).

Op heden is de Europese besluitvorming omtrent de e-privacy verordening nog steeds niet afgerond.

Tijdens dit webinar geeft Hans Graux een praktijkgerichte roundup over heersende wet- en regelgeving inzake e-privacy, alsook een overzicht van de impact van de toekomstige e-privacy verordering.

Inhoud

1. De E-privacy richtlijn en de wet elektronische communicatie:

  • Principes
  • Praktische uitwerking
  • Belangrijkste rechtspraak

2. De toekomstige E-privacy verordening:

  • Algemene visie
  • Vernieuwing en struikelblokken
  • “smart changes” naar de toekomst toe, met of zonder de nieuwe E-privacy verordening

3. Vraagstelling en beantwoording

Praktische informatie

  • Wanneer: 20 februari 2019, 12:00 - 14:00
  • Prijs: € 115

Meer informatie en inschrijven »