Onze Blog

Wetsontwerp Belgisch Parlement | time.lex
Contracten

In februari 2014 nam het Belgisch Parlement het Wetsontwerp aan als onderdeel van het wetgevend proces dat de consolidatie van al de nationale bepalingen van het handelsrecht in één Belgisch Wetboek van economisch recht beoogt. Hoewel veel van de bestaande nationale wetgeving eenvoudigweg in het Wetsontwerp werd omgezet, heeft de nationale wetgever de kans aangegrepen om bepaalde amenderingen te maken.

PSD2: toegang tot de rekening | time.lex
E-commerce

In juli 2013 publiceerde de Europese Commissie een pakket wetsvoorstellen met daarin een geüpdatete Richtlijn voor Betalingsdiensten (beter bekend onder de Engelstalige afkorting 'PSD2'). De PSD2 handelt wat betreft bank en betaling onder meer over toegang tot en gebruik van de informatie op betaalrekeningen door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt, in het jargon gekend als 'access to the account'...

Algemeen verbod van verkoop met verlies | time.lex
E-commerce

Het Belgische verbod voor handelaars om producten te verkopen tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, is in strijd met het Europese recht. Dat antwoordt het EU-Hof van Justitie op een vraag van de rechtbank van koophandel in Gent. Stefan Van Camp licht toe.

Facebook groep | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Op 10 april 2013 besliste het Franse Hof van Cassatie dat berichten op sociale netwerksites geen openbare uitingen zijn wanneer de uitingen enkel zichtbaar zijn voor een beperkt aantal vrienden die men zelf heeft geaccepteerd. Als aan deze voorwaarden is voldaan mag het bericht niet gebruikt worden om iemand te vervolgen voor laster en eerroof (Cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344). Het Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een procedure ingeleid door een bedrijf vanwege beledigende berichten door een werkneemster op Facebook.

E-commerce duurzame drager | time.lex
E-commerce

In een recent arrest van het Hof van Justitie omtrent verkoop op afstand verduidelijkte het Hof dat een hyperlink met informatie betreffende de voorwaarden waaronder afstand kan gedaan worden van het herroepingsrecht niet kan beschouwd worden als een duurzame drager.

Auteursrecht software Europa | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europese Hof van Justitie velde op 3 juli een belangrijk principe-arrest betreffende de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software. Het arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof in een geschil tussen Oracle en UsedSoft.

Uitspraak het Hof van Cassatie arrest 03-06-2010 | time.lex
Intellectuele eigendom

Cassatie bevestigt de rechten van de individuele programmeur op zijn software.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.