Onze Blog

Yung Shin (Marleen) Van Der Sype | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Yung Shin Van Der Sype, die onlangs haar doctoraat aan de KU Leuven behaalde met een studie over de privacybescherming van werknemers op de werkvloer, is deze maand gestart bij het nichekantoor time.lex. Zij zal zich toeleggen op ICT overeenkomsten, ondernemingsveiligheid en privacy-en gegevensbeschermingsrecht, een cruciale discipline in tijden dat alle ogen gericht zijn op de GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een maand geleden hebben wij al het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toegelicht. Onlangs, op 24 oktober 2017, werd het wetsontwerp unaniem goedgekeurd in de Kamer. In tussentijd werden er enkele amendementen ingediend. Een deel van de amendementen heeft betrekking op een precisering of verduidelijking van de terminologie, terwijl een ander deel eerder betrekking op enkele inhoudelijke wijzigingen. Het is deze laatste categorie van amendementen die wij hieronder verder zullen toelichten.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Onlangs werd het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend in de Kamer. Hieronder zullen we enkele kernpunten uit het wetsontwerp toelichten.

FinTech Lawyers Network | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Op woensdag 28 juni 2017 is het pan-Europese advocatennetwerk FinTech Lawyers Network (FLN) officieel gepresenteerd tijdens Money20/20 Europe, het grootste FinTech evenement van Europa.

Legal 500 and Chambers and Partners rankings | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Zonder tevreden cliënten kan een advocatenkantoor als Timelex niet bestaan. Daarom zijn we extra trots dat onze cliënten ons ook dit jaar weer hebben beloond met een hoge score in de internationale advocatenrankings Legal 500 en Chambers en Partners.

Privacywetgeving Europa VS | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Europa en de Verenigde Staten zijn voorlopers op het gebied van internetgebruik. Hoewel dit op zich natuurlijk een positieve ontwikkeling is, brengt het ook veel vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wat zijn de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten op dit gebied? En in hoeverre wordt er samengewerkt? Dit artikel zet de verschillen en overeenkomsten op een rij.

OESO België innovatie-inkomsten aftrek | time.lex
Informatietechnologie

Onder druk van de OESO heeft België de aftrek voor octrooi-inkomsten afgeschaft en vervangen door een aftrek voor innovatie-inkomsten. Voor de bedrijven die gebruik maakten van de aftrek voor octrooi-inkomsten is een overgangsperiode van 5 jaar voorzien.

Google Spain | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het Hof van Justitie oordeelde in een recent arrest dat persoonsgegevens pas uit het vennootschapsregister kunnen geschrapt worden in zeer uitzonderlijke gevallen.

AVG GDPR meldplicht datalekken | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De meldplicht datalekken is een van de onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die vanaf mei 2018 van toepassing is. In tegenstelling tot de huidige European Data Protection Directive worden álle ondernemingen vanaf mei 2018 door de GDPR verplicht om persoonlijke datalekken te melden. Deze meldplicht is vergelijkbaar met de Meldplicht Datalekken die in Nederland al van kracht is.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.