IT-contracten en juridische clausules praktisch bekeken

Author info

Timelex partner Edwin Jacobs is co-auteur van een nieuw boek over IT-contracten. Het boek is hier te bestellen.

Recht en praktijk: IT-contracten

IT-contracten verschillen op zich niet van andere contracten. Een goed opgesteld contract geeft rechtszekerheid aan de relatie tussen klant en leverancier.

Het boek 'IT-contracten' behandelt meer dan 15 IT-contracten tot in detail en geeft bovendien een overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten en clausules die relevant zijn voor goed begrip van IT-contracten.

IT-contracten en relevante rechten en clausules

Verschillende aspecten van IT-contracten komen in het boek aan bod, onder meer intellectuele rechten op software en databanken, GDPR, onrechtmatige bedingen in IT contracten, veiligheid, elektronisch contracteren, conflicten over IT-contracten, hardware, software en diensten, Cloud en SaaS.

De auteurs bespreken verschillende IT-overeenkomsten: aankoop van hardware, huur van hardware, leasing, softwarelicentie, softwareontwikkeling (development), onderhoudscontract, service level agreement (SLA), outsourcingcontract, consulting, hosting, escrow van software en data, verwerkersovereenkomst. Elk contract wordt clausulegewijs besproken.

Bestel het boek: IT-contracten

Het boek bestellen kan op de website van Wolters Kluwer.

Heeft u vragen over uw contract, een geschil of probleem met een leverancier of klant? Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.