Timing
12h00
Webinar

Webinar | De nieuwe cybersecuritywet van België: wat betekent dit voor u?

Op 3 mei 2019 werd de eerste overkoepelende cybersecuritywet van België (genaamd de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet of NIS-wet) gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe wet bevat belangrijke cyberbeveiligingsverplichtingen voor een hele reeks belangrijke economische en maatschappelijke belanghebbenden.

De impact van de nieuwe wet moet niet worden onderschat: er moeten nieuwe preventieve maatregelen worden genomen, er moet rekening gehouden worden met een speciaal meldingsmechanisme voor incidenten en alle organisaties moeten een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanwijzen. De parallel met de informatiebeveiligingsverplichtingen in de AVG is snel gemaakt, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen beide juridische instrumenten.

Webinar

Gezien het belang van deze wetgeving nodigen Timelex advocaten Edwin Jacobs en Ruben Roex u graag uit voor een webinar. Dit online seminar behandelt de volgende onderwerpen:

  • Op welke organisaties is de NIS-wet gericht?
  • Welke maatregelen moeten organisaties nemen om aan de wet te voldoen?
  • Wanneer, hoe en aan wie moeten incidenten worden gemeld?
  • Met welke aspecten van gegevensbescherming moet rekening worden gehouden?
  • Wat zijn de risico’s van het niet-naleven van de wet, en wie is bevoegd om de verplichtingen na te komen?\

Het online seminar vindt plaats op maandag 23 september 2019 van 12.00 tot 14.00 uur, met aan het einde een mogelijkheid voor een Q & A.

Zowel het materiaal als het seminar zelf zal in het Nederlands zijn. 

Inschrijven

Inschrijven voor dit webinar is mogelijk via deze link.