Blog

Betaalt u binnenkort via sociale media?

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie IT

Volgens het Hootsuite Digital Yearbook zijn twee op de drie Belgen actief op sociale media. Financiële spelers experimenteren dan ook steeds vaker met betaaloplossingen voor die platformen. MoneyTalk interviewde time.lex advocaat Edwin Jacobs over deze opkomende trend. 

Lees meer

Yung Shin Van Der Sype vervoegt advocatenkantoor time.lex

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie News & announcements

Yung Shin Van Der Sype, die onlangs haar doctoraat aan de KU Leuven behaalde met een studie over de privacybescherming van werknemers op de werkvloer, is deze maand gestart bij het nichekantoor time.lex. Zij zal zich toeleggen op ICT overeenkomsten, ondernemingsveiligheid en privacy-en gegevensbeschermingsrecht, een cruciale discipline in tijden dat alle ogen gericht zijn op de GDPR.

Lees meer

Amendementen op het goedgekeurde wetsontwerp oprichting GBA

Geschreven door Bernd Fiten op , in de categorie Rules & regulations

Ongeveer een maand geleden hebben wij al het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toegelicht. Onlangs, op 24 oktober 2017, werd het wetsontwerp unaniem goedgekeurd in de Kamer. In tussentijd werden er enkele amendementen ingediend. Een deel van de amendementen heeft betrekking op een precisering of verduidelijking van de terminologie, terwijl een ander deel eerder betrekking op enkele inhoudelijke wijzigingen. Het is deze laatste categorie van amendementen die wij hieronder verder zullen toelichten.

Lees meer

Infographic: wanneer is een Data Protection Officer of een Functionaris Gegevensbescherming verplicht?

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Rules & regulations

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) heeft vandaag een nuttige infographic gepubliceerd. In de infographic is te zien of het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming – vaak ook bekend onder de Engelstalige benaming Data Protection Officer – verplicht is voor uw onderneming.

Lees meer