Onze Blog

Google zoekmachine | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Wordt u geconfronteerd met bepaalde zoekresultaten in Google die u persoonlijk nadelig treffen? Zijn er bijvoorbeeld resultaten bij die verwijzen naar feiten uit een ver verleden die zonder Google al lang uit het collectieve geheugen waren verdwenen of er überhaupt nooit hadden ingezeten?

Mits gegronde redenen kan u zich in Europa en dus ook in België verzetten tegen het tonen van ongewenste zoekresultaten. Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden en vormelijkheden die u in acht moet nemen, want de zoekmachine zal ieder verzoek apart onderzoeken. Het moet immers ook voor de zoekmachines mogelijk blijven om het publiek van adequate informatie te voorzien.

Identiteitsfraude | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Is uw Facebookprofiel gehackt en zonder uw toestemming gebruikt? Werd er in uw naam een Twitter- of LinkedInprofiel aangemaakt? Of bent u het slachtoffer van andere vormen van online identiteitsdiefstal? Dat is geen klein probleem. Gelukkig hebt u een handvol actiemogelijkheden.

Legal 500 | time.lex
Nieuws & aankondigingen

De internationaal vermaarde juridische ranking "Legal 500" publiceerde vorige week zijn overzicht van de beste advocatenkantoren per vakgebied en per land voor het jaar 2016, gebaseerd op een grootschalig tevredenheidsonderzoek van cliënten van de betrokken kantoren.

time.lex bevestigt hierin opnieuw zijn toppositie in de lijst van Belgische advocatenkantoren. Ons specialistenkantoor wordt bestempeld als “een efficiënte partner met hoge succesratio”.

Monitoren gsm-verkeer terroristische dreiging | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex vennoot Jos Dumortier wordt in De Morgen geïnterviewd over verregaande surveillance maatregelen die moeten helpen om terroristische dreigingen te detecteren.

Algemene Verordering Bescherming Persoongegevens | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Na vier jaar intensief onderhandelen is ze er: de nieuwe Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens. Een ambitieuze aanpassing van de Europese regelgeving ter zake die ongetwijfeld een grote impact zal hebben op alle belanghebbenden in de praktijk.

Amerikaans internetbedrijf Yahoo - Belgische justitie | time.lex
Cybercrime

In een acht jaar aanslepend dispuut tussen de Belgische justitie en het Amerikaans internetbedrijf Yahoo! heeft het Hof van Cassatie definitief geoordeeld dat het Belgische gerecht rechtstreeks bij Yahoo! mocht aankloppen voor identificatiegegevens in het kader van een onderzoek. De Belgische magistraten moesten dus niet de omslachtige weg van de internationale rechtshulpverzoeken volgen en konden zich terecht beroepen op de bevoegdheden vervat in het Belgisch recht.

Belgian Privacy Commission proceedings against Facebook | time.lex
Nieuws & aankondigingen

In een zaak in kortgeding tegen Facebook heeft time.lex met verve de Belgische Privacycommissie vertegenwoordigd voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Studie AGIV Overheidsdata in de cloud | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex heeft, in opdracht van AGIV (het Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen), een studie uitgevoerd naar de risico's die een cloud-instap door de Vlaamse Overheid met zich meebrengt gelet op het vigerende Amerikaanse recht.

Cloud overheidsdata | time.lex
E-government

Bij de opslag van overheidsgegevens kunnen er diverse complicaties optreden in juridisch-politieke context. Waar moet een overheid rekening mee houden als het gegevens wil opslaan in de cloud?

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.