Onze Blog

1 jaar gdpr
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing. Deze maand zijn we één jaar verder en maken we een balans op van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten doorheen de EU.

email
Privacy & gegevensbescherming

De verklaring door de nieuwe voorzitter van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dat er in 2019 een tandje zal worden bijgestoken om de naleving van de GDPR te verzekeren is ondertussen kracht bijgezet door het opleggen van de eerste GDPR boete in België.

Laptop
Privacy & gegevensbescherming

Met recent gewijzigde wetgeving over de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer krijgen sommige ondernemingen een helpende hand van de wetgever bij het up-to-date houden van hun klantenbestand.

NIS
Privacy & gegevensbescherming

De nieuwe NIS-richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging is omgezet in de nationale wetgeving in België. Wat betekent het voor u? We zetten de praktische implicaties op een rij. 

brussels
Privacy & gegevensbescherming

Begin april werd een variant op het recht op vergetelheid ingevoerd in het verzekeringsrecht. Dit gebeurde door middel van de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd.

europese-commissie
Nieuws & aankondigingen

De Europese Commissie publiceerde in 2018 een ‘Voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’, dat op 17 april 2019 goedgekeurd werd door het Europees Parlement.

Europese Richtlijn (EU) 2016/1148
Informatietechnologie

Op 3 mei 2019 trad de “wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid” in werking.

Frederic Debussere VTM
Privacy & gegevensbescherming

Op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep Brussel zich uit in de zaak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit v. Facebook, na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Privacy & gegevensbescherming

Sinds eind maart 2019 is het zesledig directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bekend. Ondanks enige vertraging ingevolge een gebrek aan kandidaten die blijk konden geven van de nodige kennis Duits, werden de directieleden – bijna één jaar na de oprichting van de GBA – alsnog benoemd door de Kamer.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.