Onze Blog

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Ondertussen, 6 maanden na de inwerkingtreding, merken we echter op dat er nog regelmatig misverstanden bestaan over de GDPR. Tijd om de 6 belangrijkste misverstanden op te helderen.

Statusupdate Gegevensbeschermingsautoriteit
Privacy & gegevensbescherming

Zes maanden na het van toepassing worden van de GDPR heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 23 november 2018 een eerste statusupdate gegeven.

datalekken
Privacy & gegevensbescherming

De Gegevensbeschermingautoriteit heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er sinds 25 mei reeds 317 datalekken zijn gemeld.

Forbes logo
Informatietechnologie

In het artikel Four Reasons Belgium Punches Above Its Weight When It Comes To Fintech wordt België door het toonaangevende Forbes als een van de grootste FinTech-landen aangeduid.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Sommige bedrijven trachten de vinger naar elkaar te wijzen voor verantwoordelijkheid of trachten contractueel de rollen te verdelen, maar een verkeerde kwalificatie kan ertoe leiden dat bedrijven aan de verkeerde GDPR-verplichtingen trachten te voldoen. 

Links broncode
Intellectuele eigendom

To link or not to link, that is the question! Over ‘hyperlinking’ en ‘framing’ van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Foto
Intellectuele eigendom

Je schrijft een blog en zoekt online een bijpassende foto, je maakt een bedrijfswebsite en voegt een Google-afbeelding in, of je smukt je Facebook-pagina op met een kiekje gevonden op het web... Een foto kopiëren van het internet en ‘plakken’ op een eigen website, het gebeurt wel vaker. Maar is het ook effectief toegelaten?

Privacywet
Privacy & gegevensbescherming

Op 5 september 2018 is de nieuwe Belgische Privacywet van 30 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Eerder schreven wij op onze blog al over de nieuwe meldplicht van datalekken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze meldplicht houdt in dat ondernemingen, in bepaalde gevallen, een datalek verplicht dienen te melden aan de toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) en soms ook aan de betrokken individuen zelf (zoals werknemers of klanten).

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.